Açık Lise Biyoloji 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Doğal (filogenetik) sınıflandırmada seçeneklerdeki faktörlerden hangisi dikkate alınır?
2.
Soru 2 ) Günümüzde kullanılan sınıflandırma basamakları en büyükten küçüğe doğru “Âlem – Şube – Sınıf – Takım – Aile – Cins – Tür” şeklinde sıralanır. Aşağıda âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe değişen bir özellik grafiklenmiştir.
Buna göre grafikte verilen X özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir?
4.
Soru 4 )Tür adları yazılırken ilk isim canlının cins adı olup akraba grupları ifade eder. İkinci isim canlının cins adınıntamamlayıcısıdır. İki isim birden canlı nın tür ismini oluşturmaktadır.
Latince tür ismi verilen canlılardan;
I. Felis domesticus
II. Morus nigra
III. Felis leo
IV. Pinus nigra
hangi ikisi birbiri ile daha yakın akrabadır?
5.
Soru 5 )Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )Prokaryot konjugasyonlarında sadece kalıtsal yapı değişikliği görülür.
Bakterilerde görülen konjugasyonla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Protista âleminde yaşayan tüm canlı organizmalarda aşağıdaki hücre organellerinden hangisi ortak olarak bulunmayabilir?
8.
Soru 8 )Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )Mantarlarla ilgili;
I. kloroplast taşımaması,
II. hareket etmemeleri,
III. hücre duvarı içermeleri,
IV. heterotrof yaşamaları
özellikleri verilmiştir.
Verilen özelliklerden hangileri bakımından mantarlar hayvan hücrelerine (K), hangileri bakımından bitki hücrelerine (L) benzerlik gösterirler?
K ----- L
10.
Soru 10 )Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
11.
Soru 11 )Bitkilerin sınıflandırılmasında,
I. yaprakların damar yapısı,
II. yaprak dizilimleri,
III. yaşı
verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır?
13.
Soru 13 )Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır?
14.
Soru 14 )İki yaşamlılar (kurbağalar) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen yapılardan hangisinin varlığı memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayırt etmek için kullanılamaz?
16.
Soru 16 )Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir?
17.
Soru 17 )Virüslerde,
I. protein kılıf,
II. kalıtım materyali,
III. ribozom
verilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz?
18.
Soru 18 )Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.
Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz?
19.
Soru 19 )I. Toprak
II. Hava
III. Su
Yukarıda verilen ortamların hangilerindeki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmalardan faydalanılan biyoremediasyon yöntemi kullanılabilir?
20.
Soru 20 )Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.
Buna göre,
I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,
II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,
III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesi
verilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Biyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Biyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019