Açık Lise Seçmeli Biyoloji 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
question
2.
Aşağıda verilen durumlardan hangisi parasempatik sinirler aracılı- ğıyla gerçekleşir? (Parasempatik sinirler üzüntü durumunda etkilidir.)
3.
Aşağıda verilen hormonlar gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir bezden kana salgı- lanır?
4.
Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem hastalığı değildir?
5.
question
6.
Aşağıda bazı duyu organları verilmiştir.
I. Dil
II. Göz
III. Deri
IV. Burun
Buna göre hangi duyu organlarında yer alan reseptörler çeşitleri benzerdir?
7.
Aşırı zorlanma ve baskı sonucunda kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması durumuna - - - - denir.
Yukarıdaki tanımda verilen boşlu- ğa aşağıdaki hastalık
8.
question
9.
Sindirim sisteminin sağlığının korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
10.
Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı bez / organlardan birisidir?
11.
Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden birisi değildir?
12.
Aşağıda verilen durumlardan hangisi kalbin çalışma hızını azaltır?
13.
question
14.
Vücudumuzda bulunan aşağıdaki damarlardan hangisi oksijen bakı- mından zengin kan taşır?
15.
Alyuvarında A, B ve Rh antijeni taşıyan bir bireyin kan grubu aşa- ğıdakilerden hangisidir?
16.
Aşağıda verilenlerden hangisi herhangi bir mikroorganizmaya karşı özgül bağışıklığın oluşmasını sağlar?
17.
Soluk alma olayı sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
18.
Aşağıda oksijen ve karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Hb + O2 → HbO2
II. H CO₃ →H+ + HCO₃ -
III. HbO₂ → Hb + O₂
IV. H C₂ ₃O → CO₂ + H O₂
Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangileri akciğer kılcallarında gerçekleşir?
19.
Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar?
20.
Güney Afrika çöllerinde yaşayan mirketler yırtıcılara karşı savunmasızdır. Gruptaki mirketlerden çoğu yiyecek ararken grup üyelerinden bir kaçı ortada durarak çevreyi gözler. Bir yırtıcının yaklaştığını fark eden gözcü mirket yüksek sesle alarm vererek grubu uyarır. Gözcü mirket diğer arkadaşları yuvaya girene kadar dışarıda bekler ve ses çıkardığı için kendi hayatını tehlikeye atmış olur.
Bu olayda gözcü mirketin sergilediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019