Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’ya özgüdür?
2.
Soru 2 ) I. Tek zincirlidir.
II. Deoksiriboz şekeri bulunur.
III. Kendini eşleyebilir.
IV. Riboz şekeri bulunur.
V. Sadece protein sentezinde görevlidir.
Yukarıdaki ifadelerden DNA’ya veRNA’ya ait olanlar hangisinde doğ ru eşleştirilmiştir?
DNA ----- RNA
3.
Soru 3 ) Melez DNA lı bakteriler normal azotlu (14Nh) ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 ) Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.
I. Gen
II. DNA
III. Nükleotid
IV. Üçlü şifre
Buna göre verilen birimlerin kü çükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
question
6.
Soru 6 ) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,
I. tarım,
II. tıp ve eczacılık,
III. çevre temizliği
verilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir?
7.
Soru 7 ) Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerinden hangisi inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir?
8.
question
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi depo kök örneği değildir?
10.
Soru 10 ) Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur?
11.
question
12.
Soru 12 ) Bitkilerdeki ksilemle ilgili;
I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.
II. Cansız hücrelerden oluşur.
III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
question
14.
question
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi fototropizmaya örnektir?
16.
Soru 16 ) Bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşipkaynaşarak tek bir meyveye dönüş mesine bileşik meyve denir.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi bileşik meyvedir?
17.
Soru 17 ) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerde görülmez?
18.
Soru 18 ) Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.
I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır. Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.
II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.
III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.
IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.
Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir?
19.
question
20.
Soru 20 ) Tohumun uygun ortam koşullarında fotosentez yapıncaya kadar geçirdiği zaman çimlenme olarak tanımlanabilir.
Buna göre tohumun çimlenme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019