Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Belirli bir alanda yaşayan, farklıtürden popülasyonların oluşturdu ğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Komünitelerin içerdiği tür sayıları farklılık gösterebilir, buna tür çeşitliliği denir.
Aşağıdakilerden hangisi tür çeşitliliğini etkileyen faktörlerden değildir?
3.
Soru 3 ) Ekolojik nişi benzer olan türler arasında rekabet fazlayken ekolojik nişleri farklı olan canlılar arasında rekabet azdır.
Benzer ekolojik nişe sahip canlıların aynı ortamda bulunması durumunda,
I. Rekabet gücü az olan canlılar o alanda yok olabilir.
II. Rekabet gücü az olan canlılar başka bir kaynağı kullanmaya başlayabilir.
III. Rekabeti kazanan canlılar mutlaka başka ortamlara göç ederler.
verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?
4.
Soru 4 ) Komüniteler keskin bir şekilde birbirinden ayrılmazlar ve birbirleriyle kesişim bölgeleri oluştururlar. Bu kesişim bölgelerine ekoton denir.
Ekoton bölgelerinde,
I. Tür çeşitliliğinin fazla olması beklenir.
II. Tür içi ve türler arası rekabet görülmez.
III. Üretici canlılar bulunmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5.
question
6.
Soru 6 ) Birlikte yaşayan türlerin birbirine fayda sağladığı yaşam şekline mutualizm denir.
Aşağıdakilerden hangisi mutualizme örnek olabilir?
7.
Soru 7 ) Aşağıda bilimsel bir kaynaktan alınmış bir metin yer almaktadır. “Bazı deniz dokuzgözlülerinin, ağızları yuvarlaktır ve diğer canlılara kolayca tutunmak üzere özelleşmiş dişleri vardır. Larva zamanı planktonlarla beslenirler. Ergin hâldeyken ise balıklara yapışıp onların kanlarını emerler.”
Buna göre deniz dokuzgözlüleri ergin dönemde hangi beslenme tarzına sahiptir?
8.
Soru 8 ) Akdeniz bölgesinde görülen orman yangını sonrası ormanlık alandaki ağaçlar büyük zarar görmüşlerdir. Bir süre sonra zarar gören alanda otsu bitkilerin yetişmeye başladığı görülmüş ve alanda canlılık belirtileri yeniden fark edilmiştir.
Buna göre bu alandaki değişim aşağıdakilerin hangisi ile adlandırılır?
9.
question
10.
question
11.
Soru 11 ) Küçülmekte olan bir popülasyon için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12.
question
13.
Soru 13 ) Hardy – Weinberg prensibinde baskın alelin frekansı “p”, çekinik alelin frekansı ise “q” simgesi ile gösterilmektedir. Bir karaktere etki eden alellerin frekanslarının toplamı %100’dür.
Bu durum p + q = 1 şeklinde ifade edilir. Bir toplumdaki diploit genotipli tüm bireylerin frekansları p² + 2pq + q² = 1 eşitliğine sahiptir.
Buna göre çekinik alelin frekansı nın 0,4 olduğu bir popülasyonda homozigot baskın genotipli (AA) bireylerin bulunma sıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Aşağıda bilimsel bir dergide yayımlanan Kaş orkidesi ile ilgili metin alıntılanmıştır.
“Dünyada sadece Antalya’nın Kaş ilçesinde Ağullu köyü sınırları içindeki 10 dekarlık alanda yetişen “Kaş orkidesi”, yok olma tehlikesine karşı koruma altına alınmıştır. Likya orkidesinin yok olma tehlikesinin nedeni, köklerinin salep ve dondurma üretimi amacıyla toplanmasıdır. Bölgede bilinçlendirme çalışmaları yapılarak türün neslinin devamı sağlanmaya çalışılmaktadır.”
Buna göre Kaş orkidesi için yapılacak ekolojik tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Dünyada ve ülkemizde bir çok canlının nesli tükenmiş ya da tehdit altına girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların nesillerinin tükenmesine ya da tehlike altına girmesinin sebeplerinden değildir?
16.
Soru 16 ) Yapay seçilim ile ilgili,
I. İstenilen özelliklere sahip canlıların seçilip çoğaltılmasına dayalıdır.
II. Tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmalarının temelini oluşturur.
III. Yalnızca bitkisel ürünlere uygulanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
17.
question
18.
Soru 18 ) Canlıların akrabalık tespitinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?
19.
Soru 19 ) Hayvanların sudan karaya geçiş sü recinde, yeni anotomik ve fizyolojik mekanizmaların geliştirilmesi gerekli olmuştur.
Buna göre,
I. Karada suyun kaldırma kuvveti olmadığından vücut ağırlığının taşınması için iskelet sistemleri gelişmiştir.
II. Canlıların, besin arama ve avcılardan korunma gerekliliği, hareket yeteneğini geliştirebileceği ve üyelerini etkin bir şekilde kullanabileceği değişimler geçirmesine sebep olmuştur.
III. Solunum organları vücut içine doğru çekilerek kuruması önlenmiş ve vücut içerisine doğru genişleme göstermiştir.
yargılarından hangileri verilen duruma uygunluk göstermektedir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal varyasyonlara (çeşitlilik) sebep olmaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019