Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.
Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur?
2.
question
3.
Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin neslinin tükenmesine neden olan faktörlerden birisi değildir?
4.
Belirli bir alanda yaşayan, farklı türden popülasyonların oluşturduğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Farklı bölgede yaşayan aynı türe ait popülasyonlarda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
6.
Yarı parazit bitkiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
7.
question
8.
Popülasyonun yaşadığı çevrede sü- rekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür?
9.
question
10.
question
11.
question
12.
Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin ilkel atmosferde olmadığı kabul edilir?
13.
Canlının başka bir canlıdan oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli bir popülasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaz?
15.
Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?
16.
Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.
Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır?
17.
Kommensalizm, birlikte yaşayan canlılardan birinin fayda, diğerinin fayda ya da zarar görmediği simbiyotik ilişkidir.
Buna göre kommensalizmde canlı- lar arasındaki etkileşimin ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
(+, faydayı; -, zararı; 0, fayda ve zararın olmamasını ifade eder.)
18.
Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre,
I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.
II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.
III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
19.
Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.
Buna göre,
I. aşırı otlatma,
II. yangın,
III. kuraklık
verilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir?
20.
Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin ülkemizde nesli tehlike altında değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019