Açık Lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
30 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden biri değildir?
2.
Soru 2 ) I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyabarışını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
3.
Soru 3 ) I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
4.
Soru 4 ) XIX. yüzyılda Rusya’da sanayileş me faaliyetlerinin başlaması hangi sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur?
5.
Soru 5 ) Basmacı Hareketi’nin en temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) ABD Başkanı Wilson’un yayımladığı ve I. Dünya Savaşı’ndaki gizli antlaşmaları tanımayacağını belirttiği karar, aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) I. Dünya Savaşı sürerken İngiltere ile yaptığı antlaşmaya dayanarak 1916 da kendisini “Arap ülkelerikralı” ilan eden Hicaz emiri aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) 1919 yılında nüfusunun tamamı Arap olan Filistin’de bir “Yahudi yurdu” kurma çalışmaları başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) XIX. yüzyılda Uzak Doğu’da yayılmacı bir politika izleyerek dünyanın bu bölgesinde büyük bir güç olarak ortaya çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) ABD Dış işleri Bakanının önerisiyle hazırlanan, savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulmasını esas alan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) 10 Ocak 1920’de kurulan Milletler Cemiyeti’nin merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi Hitler Almanya’sının talep edeceği dış politika esaslarından biri değildir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye, boğazlar üzerinde tam hâkimiyetini sağlamıştır?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikaların sonuçları arasında gösterilemez?
16.
Soru 16 ) I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine dair fikirle ortaya çıkan kavrama ne ad verilmiştir?
17.
Soru 17 ) 1930’larda Fransızların muhtemel bir Alman saldırısına karşı kurdukları savunma hattına ne isim verilmiştir?
18.
Soru 18 ) Hiroşima ve Nagazaki’de 150 bin kişinin ölümüne neden olan atom bombasını kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmasına rağmen Afrika’da dünyanın en fakir ülkelerinin yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerinden biri değildir?

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 açık lise test çöz ile soruları çözebilirsiniz. Seçmeli dersler arasında yer alan sınavdan 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan en az 9 tanesine doğru cevap vermeniz halinde bu dersten başarılı olabilirsiniz. Aol sorularından Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinden ücretsiz olarak çözebileceğiniz binlerce soru bulunuyor.

AOL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 test çözerek daha da başarılı olursunuz. AOL sınav sorularında genelde çıkmış sınav soruları yer alıyor.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019