Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Osmanlı egemenliğinde sorunsuz yaşayan Orta Doğu halkı, İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci devletlerin sözlerine inanarak bağımsızlıklarının verilmesini bekledi. Ancak vaatlerini yerine getirmeyen büyük devletlerin izledikleri politikalar, bölgede yeni bir siyasi harita ve statü ortaya çıkardı.
Bu durum günümüze kadar süren sorunların çıkmasında etkili oldu.Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 ) Birçok imparatorluğun yıkılması na, milyonlarca insanın ölmesine veya sakat kalmasına yol açan ve 1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) “… ‘Siyasi Düşünceler Tarihi’ yazarı, Nazizm ve faşizm ideolojilerinin doğuş sebeplerini şöyle izah ediyor: Her iki ideoloji de savaşın ve bozgunun çocuğudurlar. Yani bir öfke, bir hınç, bir isyan belirtirler. Ayrıca bu ideolojiler, sefalet ve buhrandan, işsizlikten ve açlıktan doğdular... Bir isyan ve bir ümitsizlik hamlesi olarak ortaya çıktılar.”
Yazara göre aşağıdakilerden hangisi nazizm ve faşizim ideolojilerinin doğuş nedenlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 ) ABD’nin I. Dünya Savaşı sonrası yalnızlık politikasına dönmesi aşağıda verilen hangi devletlerin Ortadoğu’da serbestçe hareket etmelerine fırsat vermiştir?
5.
Soru 5 ) I. Dünya Savaşı sırasında yanında yer alan yerel liderlere İngiltere’nin bağımsızlık vaadi üzerine kendini “Arap Ülkeleri Kralı” ilan eden Hicaz Emiri aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) 1867’de tahta geçen İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da başlayan reform süreci aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) On İki Ada Türkiye’nin Ege kıyılarına yaklaşık 2 km mesafedeki Sisam ile Rodos adaları arasında yay şeklindedizilmiş olan 20 adadan oluş maktadır. 1912’de Uşi Antlaşması ile İtalya’nın eline geçen bu adalar Mussolini’nin devrilmesi ve İtalya’nın savaştan çekilmesi üzerine Almanlar tarafından işgal edildi. Almanya’nın teslim olmasından sonra da Müttefiklerin eline geçti ve aynı yıl Yunanistan’a bırakıldı.
Bu bilgilere göre On İki Ada ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8.
Soru 8 ) Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Atatürk 15 Mart 1923’te Adana’da yaptığı konuşmada “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!” diyerek Türkiye için millî bir mesele olduğunu aşağıda verilenlerden hangisi için söylemiştir?
10.
Soru 10 ) Filistin’de “Yahudi Yurdu’’ kurulmasınaizin vermeyen Osmanlı padi şahı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçlarından biri değildir?
12.
Soru 12 ) Uluslararası çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) II. Dünya Savaşı sonunda SSCB liderliğinde, ideolojik ayrılığa dayalı oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) 1957’de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan birlik aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Demokrat Parti’nin kurucularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Afrika’daki devletler, bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen insanlar dünya standartlarının altında yaşamaktadırlar. Kabilecilik anlayışının hâkim olması demokratikleşmenin önünde en büyük engeldir. Serbest seçim, özgür basın vb. kavramların toplum nazarında pek bir değeri yoktur. Ülkelerin çoğunda tek parti ve askerî diktatörlükler işbaşındadır.
Verilen bilgiye göre Afrika devletlerinde demokratikleşmenin önündeki en büyük engel, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Basmacı Hareketi’nin içinde bulunan, Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı olan ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Nisan 1920’de toplanan San Remo Konferans’ında Irak, Filistin ve Ürdün aşağıdaki devletlerden hangisinin mandasına bırakılmıştır?
20.
Soru 20 ) II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerineatom bombası atarak 150.000 ki şinin ölmesine neden olan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019