Açık Lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen konferans aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarından biridir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’ndan sonra İngiliz Mandası’na bırakılan yerlerden biri değildir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir?
7.
Soru 7 ) Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936’da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) 23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Avrupa’da yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938’de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) II. Dünya Savaşı sırasında hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlamak için 18 Ocak 1940’ta TBMM’de çıkarılmış olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
13.
Soru 13 ) Filistin’de “Yahudi Yurdu” önerisinireddeden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi Rusların Basmacı Hareketi’ne son vermesinden sonra SSCB’ye bağlı kurulan cumhuriyetlerden biridir?
15.
Soru 15 ) NATO’ya karşı Doğu Bloku ülkeleri arasında 1955’te kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) I. AET
II. Varşova Paktı
III. Cominform
IV. COMECON
Yukarıda verilenlerden hangileri doğu bloku devletleri tarafından kurulmuştur?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir?
18.
Soru 18 ) Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;
I. Balkan Paktı
II. Bağdat Paktı
III. Avrupa Konseyi
IV. NATO
örgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili hayata geçiş nedenlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Birleşmiş Milletler Teşkilatının daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık öğretim lisesi ve açıklise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019