Açık Lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı sonunda hazırlanarak 1 Ağustos 1975’te imzalanan “Sonuç Belgesi” aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Nükleer silahlara sahip iki büyük güç olan ABD ve SSCB’nin doğrudan karşı karşıya geldiği kriz aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle Pakistan ve Hindistan arasında savaşa neden olan, günümüze kadar çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Afgan Mücahitleri aşağıdaki devletlerden hangisinin Afganistan’ı işgali üzerine mücadeleye başlamıştır?
5.
Soru 5 ) Milletlerarası politikada bir bağlantısızlık akımını ortaya çıkarıp Asya ve Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Mısır’ın Arap dünyasıyla ilişkilerinin kopmasına neden olan İsrailMısır Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) 1960’ta kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) İngilizleri Kıbrıs’tan çıkarmak, Türkleri imha etmek ve Enosis’i gerçekleştirmek amacıyla Rumlar tarafından Kıbrıs’ta kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) I. Ege Adalarının silahlandırılması
II. Kıta sahanlığı
III. Kara sularının on iki mile çıkarılması
IV. Ege hava sahası
Yukarıdakilerin hangileri Türkiye -Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına neden olmuştur?
10.
Soru 10 ) 1980 yılında başlayıp sekiz yıl gibi süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği İranIrak Savaşı’nın çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden biridir?
12.
Soru 12 ) I. Ödemeler dengesini düzeltmek,
II. Serbest piyasa ekonomisine geçmek,
III. Enflasyonu düşürmek,
IV. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek,
Yukarıdakilerin hangileri 24 Ocak 1980’de alınan ekonomi kararlarının temel öncelikleri arasında yer alır?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden biridir?
14.
Soru 14 ) Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük doğal gaz rezervlerine ve yıllık üretim kapasitesine sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) İlk defa 2003’te görülen akut solunumyetmezliği sendromu hastalı ğı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Sırplara karşı yıllarca mücadele veren ve 14 Aralık 1995’te Dayton Antlaşması’nı imzalayan BosnaHersek Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir?
19.
Soru 19 ) 1980-1990 yılları arasında Türkazınlığın isimlerini zorla değiş tirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Küresel ısınma sorununa çö züm bulmak amacıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren protokol, aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019