Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
30 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerin hangisi yerleşmelerin oluşumunu ve dağılışını sınırlandıran alanlardan biridir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardandır?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk sahalardan biri değildir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi dağınık yerleşmenin görüldüğü alanların özelliklerindendir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerin oluşmasındaki başlıca etkenlerden değildir?
6.
Soru 6 ) İlçemizde konut sayısı her geçen günartmaktadır. Nüfusa göre yeterli sayı da konut bulunmaktadır. Betonarme ve kâgir evler çoğunluktadır. Yeni yapılan konutların birçoğu merkezden uzak alanlara inşa edilmektedir.
Yukarıdaki metinde sözü edilen ilçenin hangi özelliklerine değinilmiştir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanik kökenli değildir?
8.
question
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşumlu ovalardan biri değildir?
10.
Soru 10 ) Türkiye’de akarsuların denge profiline ulaşmamış olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıda verilen platolardan hangisivolkanik materyallerle örtülü dür?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi tomboloya örnektir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgilidir?
14.
question
15.
Soru 15 ) Türkiye’de etkili olan aşağıdaki yerel rüzgârlardan hangisi sıcaklığı düşürür?
16.
question
17.
question
18.
question
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi daha fazla bozan faaliyetlerinden biridir?
20.
Soru 20 ) Hititler’in günümüze kadar ulaşan ünlü Hitit Geyiği heykelinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

açık lise test çöz sayfamızda Coğrafya 2 dersine ait 2017 soruları yer alıyor. Bu ders ortak dersler listesinde kabul görmektedir. 3. dönem sorularının online test halinde sizlere sunulmaktadır. Coğrafya 2 testinden 9 adet soruya doğru cevap vererek dersten başarılı olursunuz. 9 soru sistem tarafından 45 puan almanıza tabidir. Bu dersi veremediğiniz taktirde zorunlu ders haline gelir Coğrafya 2 dersinden 3 defa sınava girerek muaf olabilirsiniz. Muaf olduğunuz Coğrafya 2 dersinin kredinizi tamamlamak için tekrardan alabilirsiniz. Bu anlatımda da aslında size muaf olunan dersi tekrar seçip sınava girebilirsiniz anlamına gelmektedir.

Online test çöz sitesinde 8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak açık lise sınavlarında başarılar diler.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 2018 yılı Coğrafya 1 soruları, açık lise ve açık lise Coğrafya 1 soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019