Açık Lise Coğrafya 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
30 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçlardandır?
2.
Soru 2 ) Tortul ve püskürük kayaçların, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başka kayaçlara dönüşmesi sonucu oluşan kayaç türüne ne ad verilir?
3.
Soru 3 ) Kıtaların hareketlerini açıklamak için birçok teori ileri sürülmüştür.
Bunlardan biri Kıtaların Kayması Teorisi’dir. Bu teoriye göre; Karalar ayrılmadan önce Pangea adı verilen tek kıtadan oluşuyordu. Bugünkü kıtalar büyük ölçüde Pangea’dan kopan parçaların birbirinden uzaklaşmasıyla oluşmuştur.
Bu teoriyi ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deprem riski daha yüksektir?
5.
Soru 5 ) Yeryüzündeki sıcak su kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile paralellik gösterir?
6.
Soru 6 ) Türkiye aşağıdaki levhaların hangisi üzerinde yer alır?
7.
Soru 7 ) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı (I) _________ , buna bağlı olarak tuzluluk oranı da (II) _________ .
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II
8.
Soru 8 ) Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumu diğerinden farklı bir nedene bağlıdır?
9.
Soru 9 ) I. Ganj
II. İndus
III. Kongo
IV. Amazon
Yukarıdaki akarsulardan hangileri düzensiz rejime sahiptir?
10.
Soru 10 ) İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?
11.
Soru 11 ) Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?
12.
Soru 12 ) Gülay : Dağ yamacı boyunca aynı karakterde toprak oluşur.
Zafer : Ana kayanın cinsi ve bileşimi toprağın yapısını etkiler.
Turgut : Eğimli yamaçlarda toprak örtüsü incedir.
Berna : Yağış miktarındaki farklılık değişik toprak türleri oluşmasında etkilidir.
Toprak oluşumuna etki eden faktörleri açıklayan öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?
13.
Soru 13 ) Eski göl tabanlarında killi ve kireç li depolar üzerinde oluşan topraklara ne ad verilir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi nüfussayımının amaçlarından biri değildir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonuna ait bitki topluluğudur?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biridir?
19.
Soru 19 ) Hammaddenin işlenerek kullanıma sunulduğu sanayi ile ilgili çalışmalar hangi ekonomik faaliyet grubuna girer?
20.
Soru 20 ) Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak bölgelerde, şiddetli erozyon ve sel sularının etkisi ile oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

açık lise test çöz sitesinde Coğrafya 3 soruları bulunuyor. Bu sorular 2017 yılında düzenlenmiş olan 3. dönem sınav sorularıdır. Online sınavda 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan 9 tanesini doğru olarak yanıtladığınızda dersten başarılı olursunuz. Ortak dersler arasında yer alan Coğrafya 3 dersini geçmek zorundasınız aksi taktirde zorunlu dersler arasında yer alıyor. Coğrafya 3 zorunlu dersler arasında yer aldığında bu dersten 3 defa sınava girip başarısız olup muaf olursunuz. test çöz sitemiz aciklisetestcoz.com da Coğrafya 3 dersine ait binlerce soru bulunuyor bu soruları çözerek Coğrafya 3 dersinden başarılı olabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi`nin düzenleyeceği 8 9 aralık 2018 tarihli 1. dönem sınavlarında başarılar dileriz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019