Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
30 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Geçmiş yıllardaki nüfus verilerinden yararlanıp, gelecek yıllardaki nüfusun ne kadar olacağı hakkında yapılan tahminlere ne denir?
2.
Soru 2 ) Nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkelerin gelişmişlikleri arasında ilişki bulunmaktadır.
Nüfusun hangi özelliği ile ülkenin gelişmişliği arasında bağlantı yoktur?
3.
Soru 3 ) Ülkemizde doğal ve beşeri şartların farklılığı bölgeler arasında gelişmiş lik ve refah farklarının oluşmasına neden olmuştur.Bu durum özellikle sanayisi gelişmiş kentlere göçü teşvik ederken göç veren yerlerde ise ekonomik ve sosyal hayatın gerilemesine ve kaynakların israf olmasına sebep olmaktadır.
Metinde ülkemizde yapılan hangi çalışmaların sebebi üzerinde durulmuştur?
4.
Soru 4 ) Adıyaman, Siirt, Kilis ve Batman hangi kalkınma projesinin uygulandığı illerimizdir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin jeopolitik önemini olumsuz yönde etkilemiştir?
6.
Soru 6 ) Kuzey Atlantik bölgesinde barış ve güvenliği korumak, dışardan gelecek saldırılara karşı güç birliği oluşturmak amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Ekonomik, kültürel ve sosyal veriler bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel verilerdendir?
8.
Soru 8 ) Etiyopya, Nijer, Mozambik ve Senegal gibi İnsani Gelişim Endeksi’nde son sıralarda olan ülkelerin hangi özelliği bu duruma sebep olan temel unsurdur?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdendir?
10.
Soru 10 ) Endonezya;
I. Güneydoğu Asya’da yer alan bir ülkedir.
II. On binden fazla adadan oluşan ülkede ekvatoral iklim hâkimdir.
III. Nüfusu 255 milyon, yüzölçümü iki milyon km2 ’dir.
IV. Volkanik dağlar bulunur ve birinci derece deprem alanıdır.
Yukarıda verilenlere göre Endonezya’nın kaç numaralı özelliği Türkiye’ye benzemektedir?
11.
Soru 11 ) Elmas, altın, platin, krom ve kömür madenleri bakımından zengin olan bu yüzden de Avrupalıların ilgisini çeken Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Mavi Akım, hangi iki ülke arasında petrol sevkiyatı yapan boru hattı projesinin adıdır?
13.
Soru 13 ) Almanya, ABD, İngiltere, Japonya ve Çin gibi çok fazla enerji tüketen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Orta Doğu’da sıcak çatışmaların yaşanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Doğal kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine daha fazla öncelik verilmelidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarına zarar vermez?
17.
Soru 17 ) Küresel ısınma, aşağıdaki hayvanlardan hangisinin neslinin devamlılığını daha çok tehdit eder?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisinin Dünya’da erozyonun ilk kez etkili olmasına neden olan gelişme olduğu söylenebilir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasına yönelik bir çalışma olamaz?
20.
Soru 20 ) Tükenme tehlikesinde olan, yeryüzünde eşine az rastlanan ve küresel önemi olan doğal değerlere ne ad verilir?

AÇIK LİSE TEST ÇÖZ ile binlerce soru çözebilirsiniz. Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait sorularda yer alıyor. Açık Lise sınavlarından başarılı olmak için geçmiş dönem sorularını sitemiz www.aciklisetestcoz.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Seçmeli Coğrafya 4 dersi seçmeli dersler arasında yer alıyor. Seçmeli dersleri genelde kredisi eksik olup kolay dersleri seçip kredilerini tamamlamak için eklenen derslerdir. Bu sınav 2017 yılının 1 2 Temmuz 2017 tarihinde 3. dönem sınav sorularıdır. Açık Lise okumakta olan öğrenciler şu konuyu çok iyi bilmektedirler ki geçmiş dönem yani aol çıkmış sınav sorularına çalışarak derslerinin %70 oranında başarılı olduğunu biliyor.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 3 başlıklı makalemizde 2017 seçmeli coğrafya 3, açık lise ve açık lise seçmeli coğrafya 3 çıkmış sorular 2017 hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019