Açık Lise Coğrafya 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi iç püskü rük kayaçlardan biri değildir?
2.
Soru 2 ) Tor topografyası, granitlerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda birbiri üzerinde oluşan bloklardan meydana gelir.
Buna göre, tor topoğrafyası aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi üzerinde oluşur?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kalkerin metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuştur?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?
5.
Soru 5 ) Buzul aşındırması sonucunda olu şan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere ne ad verilir?
6.
Soru 6 ) Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
question
8.
question
9.
Soru 9 ) Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişmiştir?
11.
question
12.
Soru 12 ) Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında padişah II. Mahmut döneminde yapılmıştır.
Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?
14.
Soru 14 ) • Japonya
• Batı Avrupa
• ABD’nin doğu kıyıları
Yukarıda verilen yerlerde nüfusunyoğun olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
question
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü aldığı söylenebilir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerdendir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdaki göçlerden hangisinin nedeni doğal afettir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Coğrafya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019