Açık Lise Coğrafya 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Avanos Ürgüp Göreme yöresinde peribacalarının oluşmasında etkili olan kayaç aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Kalkerli arazilerde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarına ne ad verilir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinin önemli bir özelliği de bünyelerinde oluştukları döneme ait fosiller bulundurmalarıdır?
4.
Soru 4 ) Dünya su kaynakları içinde tatlı su miktarının oranı aşağıdakilerden hangisi kadardır?
5.
Soru 5 ) Yeryüzündeki sıcak su kaynakları nın dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı daha çok benzerlik gösterir?
6.
Soru 6 ) Enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır.
Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluk oranı daha fazladır?
7.
question
8.
Soru 8 ) Fiziksel ayrışma kayaçların çatlaması, parçalanması ve ufalanması şeklinde gerçekleşir. Soğuk ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir.
Buna göre gece ve gündüz arasında
I. düzenli yağış,
II. çok düşük sıcaklık,
III. yüksek sıcaklık farkı
unsurlardan hangileri fiziksel ayrışmayı hızlandırır?
9.
Soru 9 ) Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:
• Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.
• Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.
• İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.
Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
11.
Soru 11 ) Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 ) Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi ot formasyonu içerisinde yer almaz?
13.
Soru 13 ) Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun,o ülke veya bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.
Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;
I. göç,
II. doğal afet,
III. savaş
olaylarından hangilerinin etkili olması beklenir?
14.
Soru 14 ) Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık.
Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Ünlü Fizikçi Albert Einstein, 1933’te siyasi nedenlerle Almanya’dan Amerika’ya göç etmiştir. Bilimsel çalışmalarına burada devam edip 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir.
Albert Einstein’ in göçü aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?
16.
question
17.
question
18.
Soru 18 ) Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde çalışan aktif nüfus oranı daha yüksektir?
19.
question
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan yerlerde gözlemlenen olumlu bir durumdur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Coğrafya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019