Açık Lise Coğrafya 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır.
• Ülkemizde Erzurum – Kars çevresinde yaygın olarak görülür.
• Bu topraklar üzerinde gür otlaklar bulunduğundan genellikle büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Yukarıdaki harita üzerinde akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan toprakların yaygın olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.
Bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Türkiye’nin yaklaşık % 35’i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların büyük çoğunluğu yıllık yağış miktarı fazla olan yerlerde bulunmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış alanlardan hangisi orman varlığı bakımından daha zengindir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen akarsu ve döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Türkiye’ de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır. Bu bölgelerden biri de Göller Yöresidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöredeki göllerden biri değildir?
6.
Soru 6 )Türkiye’nin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır.
Bu durum;
I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğu
II. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiği
III. Bu alanların volkanik araziler olduğu
fikirlerinden hangilerine kanıt olabilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir?
8.
Soru 8 )Türkiye’de sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfusu seyrek olan yerler de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biridir?
9.
Soru 9 ) Su kaynaklarının bol, yer şekillerinin engebeli ve tarım arazilerinin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler yaygındır.
Buna göre, harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?
10.
Soru 10 )• Köye bağlı yerleşme birimleri içinde en yaygın olanıdır.
• Yaz döneminde halkın hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi hangisidir?
11.
Soru 11 )Türkiye’nin nüfus artış hızı 1985 yılından sonra düzenli bir azalma eğilimi göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?
12.
Soru 12 )Çukurova’da tarım ekimini tamamlayan mevsimlik işçiler soğan hasadı için bu kez Ankara Polatlı ile Hatay’ın Amik ovasının yolunu tuttu. Soğan hasadının ardından bu kez de Karadeniz’e fındık hasadı için göçler başlayacak.
Paragrafta bahsedilen göçlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Panama Kanalı harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer alır?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır?
15.
Soru 15 )Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından meteorolojik kökenli bir doğal afettir?
18.
Soru 18 ) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde deprem olma riski daha azdır?
19.
Soru 19 )Gelişmiş ülkelerde doğal afetler sonucu yaşanan can ve mal kaybı gelişmemiş ülkelere göre daha azdır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde aynı büyüklükteki bir depremin daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından biridir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Coğrafya 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Coğrafya 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019