Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İnsanların hepsi bir kültürün içinde doğmuş, büyüyüp olgunlaştıkça da bu kültürü ailesinden ve çevresinden öğrenmişlerdir.
Yukarıda kültürün öncelikle hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
2.
Soru 2 )Türk kültürünün kendine has başka kültürlerde bulunmayan özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki yapılardan hangisi Türk kültürüne ait değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen ham maddeler ile bunların yoğun olarak üretildiği ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Ham madde < ------ > Ülke
5.
Soru 5 )Aşağıdaki yerlerden hangisi dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri arasında gösterilemez?
6.
Soru 6 )Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan bölgelere ne ad verilir?
7.
Soru 7 )Günümüzde turizm, ülkeler arasında barış ve dostluğun gelişmesine katkı sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir?
8.
Soru 8 )Gelişmiş ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığından tarımsal verimlilik yüksek olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimlilik dü şüktür?
9.
Soru 9 )A ülkesinde tarımda çalışan nüfus oranı sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranından fazladır.
Buna göre bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10.
Soru 10 )İngiltere’de 1650-1750 yılları arasında sanayi faaliyetleri küçük atölyelerde ve insan gücü kullanılarak yapılıyordu. Ülkenin bu dönemdeki en önemli sanayi alanı yünlü dokumacılıktı.
Ülkede yünlü dokumacılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?
12.
Soru 12 )Yenilenemeyen enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması, insanları yenilenebilen alternatif enerji kaynakları na yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu enerji kaynaklarından biridir?
13.
Soru 13 )Doğal kaynakların kullanımı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
14.
Soru 14 )Daha önce geçim kaynağı tarım vehayvancılık olan bir yerde taş kömü rü bulunmuş ve işletmeye açılmıştır.
Bu duruma bağlı olarak bu yerde aşağıdaki değişikliklerden hangisi beklenmez?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bilinçsiz kullanımı yer altı su seviyesinin düşmesine ve tarım alanlarının çoraklaşmasına neden olur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği oluşturmaz?
17.
Soru 17 )Geri dönüşümle elde edilen bir ton kâğıt, yaklaşık 20 ağacın kesilmemesi anlamına gelir.
Yukarıda geri dönüşümün öncelikle hangi alandaki faydasından bahsedilmiştir?
18.
Soru 18 )I. Orman yangınları
II. Biyolojik çeşitlilik
III. Tarımsal üretim
Küresel ısınma sonucunda yukarıdakilerden hangilerinde artma beklenir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden nükleer enerji elde edilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanılmasına örnektir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019