Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.
Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?
2.
Soru 2 )Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?
4.
Soru 4 )Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?
5.
Soru 5 )Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangialandaki etkisinden bahsedilmiş tir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?
7.
Soru 7 )Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
8.
Soru 8 )Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?
9.
Soru 9 )Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya
II. Hindistan
III. İngiltere
IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?
10.
Soru 10 )İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğinialarak Avrupa’nın güvenliğini sağ lamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?
12.
Soru 12 )Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?
13.
Soru 13 )I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi
II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi
III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?
15.
Soru 15 )I. Pulluk
II. Traktör
III. Dinamo
Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?
17.
Soru 17 ) Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi asit yağ murlarına sebep olmaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019