Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Açık lisede okuyan bir öğrencinin bütün kredilerini tamamladıktan sonra diploma alabilmesi, herhangi bir konuda mağdur olan birisinin mahkemeye dava açarak mağduriyetinin giderilmesini istemesi bu kavrama örnek verilebilir.
Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?
2.
Soru 2 ) Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılma hakları arasında yer alır?
3.
Soru 3 ) “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle anayasalgüvenceye kavuşturulan hak aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) I. Kuvvetler ayrılığı
II. Üniter devlet yapısı
III. Hukukun üstünlüğü
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti devletinin dayandığı temel esaslar arasında yer alır?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerindendir?
6.
Soru 6 ) “Halk iktidarı”, “halk egemenliği” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Kuvvetler ayrılığının anlamı aşağı dakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
8.
Soru 8 ) Kısıtlı oy türünde oy kullanma belli şartlara bağlı olarak yerine getirilir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy olarak değerlendirilemez?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi gelişmeleri arasında yer almaz?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşama biçimi olarak benimseyen bireyden beklenmeyen bir durumdur?
12.
Soru 12 ) Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de imzaladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) I. Avrupa Konseyi
II. Birleşmiş Milletler
III. Avrupa Birliği
Yukarıdakilerden hangileri evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?
14.
Soru 14 ) İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme aşağıdaki komitelerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?
15.
Soru 15 ) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na taraf olan devletlerde seçimlerin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?
17.
Soru 17 ) I. Ülke
II. Egemenlik
III. Çatışma
Yukarıdakilerden hangileri devletin varlığı için gerekli olan unsurlar arasında yer alır?
18.
Soru 18 ) Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer almaz?
20.
Soru 20 ) Egemenlik hakkının tek bir kişiye ya da bir zümreye değil, halkın tamamına ait olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019