Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?
2.
Soru 2 ) “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
1982 Anayasası’nda yer alan bu ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
3.
Soru 3 ) “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığı nı korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.”
Verilen ifade aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?
4.
Soru 4 ) Hukuksal bir kurum olarak devletin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
5.
Soru 5 ) Latince “laicus” kökünden gelen, kelime anlamı bakımından “ruhani olmayan, dine dayanmayan, dünyevi” gibi anlamlar içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) “Çoğulcu demokrasinin olmadığı bir yerde hukuk devletinden de bahsedilemez.” ifadesi hukuk devleti olmanın aşağıdaki gerekliliklerinden hangisiyle ilgilidir?
7.
Soru 7 ) Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 ) Anayasada bulunan “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiyeve telkinde bulunamaz.” ibaresi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 ) 23 Aralık 1876’da Kanuniesasi’nin ilanı ile başlayan dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
11.
Soru 11 ) I. Hukukun üstünlüğü
II. Çoğulculuk
III. Seçimler
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin ilkeleri arasında yer alır?
12.
Soru 12 ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
13.
Soru 13 ) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ilk denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) I. Uluslararası Af Örgütü
II. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
III. Türk Demokrasi Vakfı
Yukarıdakilerden hangileri ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında yer alır?
15.
Soru 15 ) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Çatışma Önleme Merkezi aşağıdaki faaliyetlerden öncelikle hangisini gerçekleştirmek için kurulmuştur?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasını güçleştiren sorunlardan değildir?
17.
Soru 17 ) Kant’ın “Aydınlanma, insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır.” ifadesinden hareketle aydınlanma dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
18.
Soru 18 ) Atatürk “Türk’ün hassasiyeti, izzeti nefsi ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır.Binaenaleyh ya istiklal ya ölüm.” sö züyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
19.
Soru 19 ) • “Yurtta her nevi üretimin çoğalması için kişisel teşebbüs devlet açısından çok gereklidir.”
• “Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır.”
Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019