Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Başta devlet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar bu kavramın temel örnekleridir.
Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Eşitlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 ) • İngiliz Kralı Yurtsuz John tarafından 1215’te imzalanmıştır.
• Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.
Verilen özellikler aşağıdaki belgelerden hangisine aittir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?
5.
Soru 5 ) --I ---- II ------ III ------- IV
Kanun - Anayasa - Yönetmelik -Tüzük
Numaralanmış kavramların normlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?
7.
Soru 7 ) “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”
Anayasa’da yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?
11.
Soru 11 ) Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
II. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
III. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?
13.
Soru 15 ) Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır?
14.
Soru 16 ) Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 17 ) I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
II. Savaşların ortadan kaldırılması
III. Cehaletin önlenmesi
Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır?
16.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir?
17.
Soru 19 ) "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*