Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam biçimine ters düşer?
2.
Soru 2 ) Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haktır?
3.
Soru 3 ) I. Vatandaşlık hakkı
II. Çalışma hakkı
III. Dilekçe hakkı
Yukarıdakilerden hangileri katılma haklarındandır?
4.
Soru 4 ) İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi devletin öncelikli varlık koşullarından değildir?
7.
Soru 7 ) Seçmen olmanın yeteneğe, belli bir eğitim düzeyine ya da cinsiyetedayandırıldığı oy kullanma türü aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) İnsan haklarına aykırı davranış ve uygulamalara maruz kalan bireylerin, mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleridir.
Yukarıdaki ifade temel haklardan hangisiyle ilgilidir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sözleşme anlayışını ortaya koyan düşünürdür?
10.
Soru 10 ) Adalet kavramını “dağıtıcı” ve “denkleştirici” olarak ayıran ve buna göre tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) I. Seçim
II. Eşitlik
III. Katılım
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?
12.
Soru 12 ) 24 maddeden oluşan ve diğer adı “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” olan Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Kişilerin ırk, cinsiyet, etnik köken, asalet, servet ayrımı gözetilmeksizin yasalar karşısında aynı muameleyi görmesidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 ) I. Nizam-ı Cedit
II. Sened-i İttifak
III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dönemi öncesine ait belgelerdendir?
15.
Soru 15 ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Demokrasinin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerden değildir?
19.
Soru 19 ) I. Yerel seçimlerde oy kullanma
II. İmza kampanyalarına katılma
III. Yardım kuruluşlarına para bağışlama
Yukarıdakilerden hangileri demokratik katılıma örnektir?
20.
Soru 20 ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin denetim organıdır?

açık lise test çöz Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 online testinde 20 adet soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 tanesine doğru cevap verdiğiniz taktirde bu dersten başarılı olmuş olursunuz. Telefon ve tabletler üzerinden de www.aciklisetestcoz.com sitesine giriş yaparak Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularını ücretsiz olarak çözebilirsiniz.  Binlerce açık lise geçmiş dönem sorularının da yer aldığı uygulamamız üzerinden de çözebilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında başarılı olmanız için çıkmış sınav sorularına hiç yoksa 1 defa göz atmanızı öneririz. Geçmiş yıllarda bu sistem ile çok mezun olan öğrencilerimiz vardır.

8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak açık lise 1. dönem sınavının yerleri 2 aralık 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinde de başarılı olmanız için çıkmış sınav soru ve cevaplarına bakınız.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019