Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) İnsan Haklarının evrensel düzeyde korunması amacıyla oluşturulan Cemiyet-i Akvam resmî olarak hangi yıl kurulmuştur?
2.
Soru 2 ) I. Soru
II. Genel görüşme
III. Meclis araştırması
Yukarıdakilerden hangileri yasamanın idare üzerindeki denetim yollarındandır?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından değildir?
4.
Soru 4 ) • 1863’te İsviçre’de kurulmuştur.
• Savaşların sebep olduğu insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışır.
Yukarıda özellikleri verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir?
5.
Soru 5 ) Türkiye Avrupa Konseyi’ne hangi tarihte katılmıştır?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre oluşturulan denetim organlarından değildir?
7.
Soru 7 ) I. Avrupa Birliği
II. Avrupa Konseyi
III. Birleşmiş Milletler
Yukarıdakilerden hangileri bütün dünya ülkelerinin katılımına açık, evrensel koruma organlarındandır?
8.
Soru 8 ) Bu sözleşme, Güney Afrika’da yıllarca uygulanan sistemli ırkçılığı önleme ve cezalandırma amacı taşır.
Yukarıda verilen bilgi hangi kuruluşa aittir?
9.
Soru 9 ) Hem bir uluslararası organizasyona dahil olan hem de bu organizasyon tarafından hazırlanan bir antlaşmaya taraf olan devletler için uygulanır.
Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
10.
Soru 10 ) I. Liderler yetiştirmek
II. Seçimler için aday göstermek
III. Siyasal katılımı sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?
11.
Soru 11 ) Türkiye’de demokratikleşme açısından önemli bir yere sahip olan bu Anayasa’da temel hak ve özgürlükler çağdaş demokrasilere uygun bir biçimde düzenlenmiş ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir.
Yukarıda verilen bilgi hangi Anayasa’ya aittir?
12.
Soru 12 ) Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketlerini başlatan ve devlet yönetimine “meşveret” usulünü getiren padişah hangisidir?
13.
Soru 13 ) I. Cehaletin önlenmesi
II. Az gelişmişlikle mücadele
III. Irk ayırımının teşvik edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri arasında yer almaz?
14.
Soru 14 ) Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 26 Haziran 1945’te kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi eski Atina’da uygulanan demokrasiye göre yönetimde söz sahibi olabilir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir?
17.
Soru 17 ) Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
19.
Soru 19 ) İnkılapçılık ilkesinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”
Yukarıdaki ifade Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

aol test çöz Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sayfasında dersine ait soruları online olarak çözebilirsiniz. 2017 yılında 3. döneminde çıkmış sınav sorularından oluşan Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 açık lise testini ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Seçmeli dersler arasında yer alan dersi kredisini ortak derslerden tamamlayamayan öğrenciler seçmektedir. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 açık öğretim lisesi sınavlarında yer alan dersten başarılı olmanız için en az 9 soruya doğru yanıt vermelisiniz. Aksi taktirde Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden başarısız olursunuz. Açık Öğretim Lisesi Geçmiş dönem sınav sorularına çalışmanız sizin yararınıza olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019