Deprem Bölgesinde Okuyan Açık Lise Öğrencilerin Dikkatine

admin
Mart 3, 2023
96 views

ık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Ülkemizde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri Bakanlık Makamının Oluru doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi’ndeki sınav bölgesi veya adres bilgisi depremin yaşandığı illerden olan öğrencilerin, 2. dönem kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti alınmaksızın Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.

2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde (2022/1) ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış ve ücret muafiyetine tabi diğer tüm öğrencilerin (Cezaevlerinde bulunan öğrenciler hariç), 2. dönem kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır. (Cezaevi öğrencilerinin 2022/2 dönem kayıt yenileme vb. iş ve işlemleri cezaevi eğitim birimleri tarafından yapılacaktır.)

3) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi’ndeki; öğrencilik durumu “Donuk veya Silik” olan öğrencilerden sınav bölgesi veya adres bilgisi, deprem illerinden biri olanlardan,  2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırmak isteyen öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

4) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi’ndeki; sınav bölgesi veya adres bilgisi, deprem illerinden farklı olan ancak depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendirenlerden, 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

5) Depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için (2022/2)  ilk kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızdan sınav katılım ücreti alınmaksızın kayıtları yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek sınav katılım ücreti alınmaksızın ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Not 1: Depremin yaşandığı illerde ikamet eden ve Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerden e-Okulda öğrenim bilgisi olmayan ve öğrenim belgesine (tasdikname/ortaokul diploması ) ulaşması mümkün olmayanlar Ek’te sunulan dilekçedeki bilgileri doldurarak öncelikle kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Ancak bulunduğu il/ilçede halk eğitimi merkezi müdürlüğü deprem nedeniyle hizmet veremiyorsa, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile ilk kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

İlk Kayıt İşlemi Yapılırken:

a-) Öğrenci dilekçesinde; ortaokul mezunu olduğunu beyan etmiş ise ilk kayıt işlemi ortaokul mezunu olarak yapılacak.

b-) Öğrenci dilekçesinde; lise ara sınıftan geldiğini beyan etmiş ise halk eğitimi merkezleri tarafından öğrenci tipi YURTDIŞI DENKLİK seçilecek ve Ek’te sunulan dilekçedeki öğrenim beyanına göre kredilendirme işlemi yapılacaktır.

Örnek: Öğrenci liseye kayıt yaptırmış ve:

Lise 1. Sınıfı geçmemiş ise “Kaç Dönem Okuduğu:0,Kredi:0 olarak,

Lise 2. Sınıfa geçmiş ise: “Kaç Dönem Okuduğu:2, Kredisi:48 olarak

Lise 3. Sınıfa geçmiş ise: “Kaç Dönem Okuduğu:4, Kredisi:96 olarak, denklik kaydı yapılacak.

c-) Dilekçe ile ilk kayıt başvurusunu alan halk eğitimi merkezleri tarafından Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencinin sayfasında (“BİLGİ DÜZENLEME” menüsünden “Belge Tarama” alt menüsünde açılan pencereden “Belge Tipi” olarak “Öğrenim Belgesi (TASDİKNAME, TRANSKRİPT) seçilerek taranacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ekli dilekçelerinde beyan ettikleri öğrenim belgesini kayıt olduğu okul müdürlüğüne ibraz edene kadar, Açık Öğretim Lisesinden mezun olamayacak, nakil/geçiş işlemlerini yaptıramayacak, öğrenim durum belgesi (tasdikname) alamayacaklardır. Bu öğrencilerin takibinin yapılabilmesi için kayıt işlemi yapılırken özel durum alanına DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

Not 2: Öğrenim belgesi ile müracaat edenlerin ilk kayıt işlemleri hâlen yapılmakta olduğu gibi (eski sistemle) yapılacak olup denklik işlemi yapılmayacaktır.

6) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi için, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt işlemini yaptıran öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyen öğrenciler, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesindeki kaydını sildirdikten sonra Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilecektir.

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi’ndeki; sınav bölgesi, adres bilgisi deprem bölgesi olan veya depremin yaşandığı illerde ikamet ettiğini belgelendiren öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı olanlardan Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönemi için öğrencilik durumu aktif olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonu aracılığı ile veya kendilerine en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek Açık Öğretim Lisesine geçişini yaptırabilecektir.

Not 3: Kayıt yenileme işlemi yapılan öğrenciler ders seçim işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapabilecektir. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Not 4: Depremin yaşandığı illerde ikamet eden öğrencilerin ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılırken mutlaka “DEPREM BÖLGESİ BAKANLIK OLURU” özel durum seçeneği işaretlenecektir. (Ancak kayıt yenileme yaptıracak öğrencinin sistemde başka bir özel durumu işli ise bu özel durumu değiştirilmeyecektir.)

Dilekçe için tıklayınız.

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR