Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
26 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur?
2.
Soru 2 ) Ufkun dört duvarına kanadını vurarak
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine,
Gümüş yelkenlerini yüksekten savurarak
Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
3.
Soru 3 ) Dil düşüncenin aynasıdır. Onun için dil bir milletin düşünce sistemini gösterir. İnsan dil ile düşünür. Bu bakımdan dil onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü, o milletin fertlerinin zihninin nasıl çalıştığını ortaya koyar; millî düşünce yapısını yansıtır.
Bu parçanında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) O sahibinin sesi gramofonlarda(I) çalınan şey
İncecik melankolisiymiş(II) yalnızlığının
İntihar karası bir faytona(III) binmiş geçerken ablam
Caddelerinden ölümler(IV) aşkı Pera’nın

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaktadır?
5.
Soru 5 ) I. Esrikmiş her hâl bahçe çiçekleri ablam
II. Çiçeksiz bir çiçekçi dükkânının önünde durmuş
III. Tüllere sarılı mor bir Karadağ tabancasıyla
IV. Zakkum fotoğrafları varmış Cezayir menekşeleri camekânda
Numaralanmış dizelerin hangisinde tüm sözcükler büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır?
6.
Soru 6 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
8.
Soru 8 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
9.
Soru 9 ) Bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler ( ) fabrikanın önünde bir parça dinlenirler ( ) kocaman duvara sırtlarını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi ( )
Bu parçanında yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?
11.
Soru 11 ) Sondan eklemeli dillerde sözcük kök veya gövdelerinin sonuna yapım eki eklenerek yeni sözcükler türetilir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklardan değildir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi çekimli dillerden değildir?
14.
question
15.
Soru 15 ) Bahçedeki sümbüller açtı.

Bu cümlede altı çizili sözcükteki seslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Uygurca ile yazılmış eserlerden biridir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişmesine katkı sağlayanlardan biri değildir?
18.
Soru 18 ) Antrenör, saha kenarından “İleri gidin!” diye bağırıyordu.

Bu cümlede iletişimi oluşturan ögelerden hangisi yoktur?
19.
Soru 19 ) Dilin doğuşunu, gelişimini, seslerini, sözcük yapılarını, sözcüklerin anlamını, sözcük köklerini ve cümle kuruluşunu inceleyen ve bunları kurallara bağlayan bilim dalına “_________” denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?

Açık Öğretim Lisesi Dil ve Anlatım 1 Test Çöz sayfasında bulunuyorsunuz. Bu sayfada 2017 yılında ait çıkmış sınav soruları yer alıyor. Tabi ki bu sorular içerisinde Dil ve Anlatım 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Açık Lisede mezun olabilmeniz için en önemli ders olduğunu bilmeyen yoktur. Çünkü Açık Lise de dil ve anlatım 1 dersinden muaf olunmamaktadır. Bu dersten geçemediğiniz her dönem de yeni bir dönem eklenecek ve mezuniyetiniz gittikçe uzayacaktır. Açık Lise Test Çöz etiketi ile ulaşabileceğiniz sitemiz www.AcikLiseTestCoz.com sizlere en kaliteli içerikleri sunuyor. Dil ve Anlatım 1 dersinden mecburi vermeniz gerektiği için geçmiş dönem dil anlatım 1 ve dil anlatım çıkmış sınav sorularıa çalışarak bu dersten kolaylıkla başarılı olabilirsiniz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019