Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
26 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?
2.
Soru 2 ) Dar bir koridora girdik, kapının önündeki uğultu iyice arttı. Artık okunan Kur’an’ın sözcüklerini seçebiliyorduk, duanın dışında ne ağlama sesi vardı ne de ayılıp bayılanların çığlıkları. Ev halkı, metanetle karşılamış olmalıydı Mukadder Kınacı’nın ölümünü.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek gösterilemez?
5.
Soru 5 ) Aşağıdaki parçalardan hangisi bir masalın serim bölümünden alınmıştır?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi Batı’da masalların kökenini ilk araştıran derlemecidir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin genel özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden biridir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün ögelerinden değildir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden biridir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi benmerkezli hikâyenin özelliklerinden değildir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılı anlamda ilk öykü örneğidir?
13.
Soru 13 ) Gazete kupürleri, radyo haberleri, reklamlar ve farklı metinlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir tekniktir.
Bu cümlede tanımı verilen çağdaşBatı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süslülüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen romanlardır. Victor Hugo’nun Sefiller’i, Namık Kemal’in İntibah’ı bu türde roman örnekleridir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi tragedya ile komedinin ortak özelliklerinden biridir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan biri değildir?
18.
Soru 18 ) I. Gazel
II. Koşma
III. Mesnevi
IV. İlahi
Numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri klasik Türk şiirine aittir?
19.
Soru 19 ) Mor menevşe boynun eğmiş
Yapracığı suya değmiş

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.
Bekçileri gibiyiz, ebanced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Açık Lise Test Çöz Dil ve Anlatım 7 testine hoş geldiniz. 2017 yılında yayınlanan Dil ve Anlatım 7 sorularını ücretsiz olarak çözebilirsiniz.  Online sınav sitesi Açık Lise Test Çöz  ile binlerce ücretsiz soru çözebilirsiniz. Dil ve Anlatım 7 testinden başarılı olmanız için 20 sorudan 9 unu doğru cevaplamanız gerekir. Mobil dünyanın ilk Açık Lise Sınav sitesinde diğer tüm derslere ait sorularıda bulabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 8 9 aralık 2018 tarihinde yapılacak olan sınavda Dil ve Anlatım 7 dersinden başarılı olmanız için geçmiş dönem Dil ve Anlatım 7 sorularını çözünüz.

Yapılacak olan 1. dönem sınavında tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 6 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Dil ve Anlatım 6 srouları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019