Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
26 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Öğretici metinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi göstermeye dayalı metinlerden biridir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi anı tü rünün konu ve içerik bakımından benzerlik gösterdiği türlerden değildir?
4.
Soru 4 ) Geçen gün bir dergide yazınızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz! Yoksa sizi de mi kaybettik? Nerede o eski güzelim öz Türkçe sözler, nerede o yazınızdaki edebiyat, ahlak, hak, sanat, merak, şiir gibi tatsız tuzsuz Osmanlıca sözler? Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerinizi değiştiriyorsunuz? O yeni sözleri beğenmeyenler var diye mi yazmak istemiyorsunuz?
Bu parçanında aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangileri görülür?
5.
Soru 5 ) Bilimsel bir konuyu veya bir kimsenin hayatını ve kişiliğini, eserlerini geniş olarak inceleyen ve bunları romantarzında işleyen edebî yazılara __________ veya _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6.
Soru 6 ) Varlık Yayınlarından küçük bir kitap daha çıktı: Orhan Veli’nin Bütün Şiirleri. Yaşar Nabi iyi etmiş bunu düşündüğüne, zaten bu işle uğraşmak en çok ona düşerdi. Orhan Veli’yi de arkadaşlarını da Varlık dergisinde o tanıtmıştı. Ancak tamam değil o kitap. Orhan Veli’nin bir defteri vardır; on yıldan çok oluyor, bir gün kendisi vermişti. Şimdi nerede bilmiyorum, kolayca da bulamam. O defterdeki şiirlerinin birkaçı bu kitapta yok gibi geliyor bana.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
7.
Soru 7 ) İnsan, elinde ne illet var ki dokunduğunu değiştiriyor; iyi ve güzel şeyleri bozuyor. İyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği gelir insanın buna.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
8.
Soru 8 ) Hacivat: Vay Karagöz’üm, iki gözüm merhaba.
Karagöz: Hoş geldin suda pişmiş bal kaba...
Hacivat: Aman Karagöz’üm beni gelir gelmez darp etmenizin sebebi mucibesi?
Karagöz: Bizim bekçinin ne poturu var ne de cübbesi!
Hacivat: Yazıklar olsun sana Karagöz! Adam olmamışsın; haşahuzurdan, şu dünyaya eşek gelmişsin eşek gideceksin!
Karagöz: Ona ya Rabbi şükür!
Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmıştır?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?
11.
Soru 11 ) 1881 yılında Selanik’te üç katlı pembe bir evde dünyaya gelmişim. Annem bana baharda, mayısın herhangi bir günü doğduğumu söylerdi. Benim doğum günüm niye 19 Mayıs olmasın? Çocukluğuma ilişkin ilk anımsadığım şey, okula gitme konusudur. Önce annemin istediği mahalle mektebine, daha sonra babamın tercih ettiği Şemsi Efendi Okuluna yazıldım.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?
12.
Soru 12 ) “Konuşup görüşme” anlamına gelir. Yazarın herhangi bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşur gibi bir anlatımla yazdığı metinlere _________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarından değildir?
14.
Soru 14 ) Cahit Sıtkı Tarancı’dan Ziya Osman Saba’ya
Diyarbakır, 15.09.1935
Sevgili Ziyacığım,
Annem, babam ve kardeşlerim, yani bir kelimeyle sevdiklerim arasında olduğum hâlde, senin gibi, dostluğuna en fazla güvendiğim ve önem verdiğim bir arkadaşın bu muhabbet çemberinin dışında, şimdilik camlar ötesinde kalmasına gönlüm razı olmuyor. Seni çok arıyorum.
Bu parçanın aşağıdaki mektup türlerinden hangisine örnektir?
15.
Soru 15 ) 15. Babakale, Anadolu’nun zeytin ağaçlarıyla kaplı batı ucunda küçük bir balıkçı köyü. Renk renk teknelerin sıralandığı, küçük bir limanın yamacına kurulan bir köy, zamanın uzun yıllardır değiştiremediği eski zaman fotoğraflarını yansıtıyor.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun yazımında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
17.
Soru 17 ) Gezi yazılarında genellikle aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki parçalardan hangisi öğretici bir metinden alınmıştır?
19.
Soru 19 ) Savaşın son günleriydi. Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi ve İsmet Paşaları Uşak’ta bir masanın etrafında bulduk. General Trikopis ile General Dionis Türklere teslim olmuştu. Mustafa Kemal Paşa’nın huzuruna Nurettin Paşa’nın arkasında geldiler. Eğer korunmasalardı, Uşak halkı iki Yunan komutanı parçalayacaktı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk biyografi örneği kabul edilir?


Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Test sorularından 20 adet soru ile karşılaşıyorsunuz. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sorularından 9 adet soruyu doğru cevapladığınızda bu dersten bşarılı olursunuz. Açık Öğretim Lisesinden Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavın girecek olan öğrenciler bu dersten başarılı olmak için geçmiş dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sorularını çözebilirsiniz.  Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersinden bildiğiniz üzere seçmeli ders olup herhangi bir zorunluluğu yoktur.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersinden 1. dönem, 2. dönem ve 3. dönem sınavlarında tüm açık lise okuyan öğrencilere başarılar dileriz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 8 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Dil ve Anlatım 8 soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019