Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
27 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi mülakat ile röportajın ortak özelliklerinden değildir?
2.
Soru 2 ) Bilimsel toplantılarda konunun uzmanları tarafından belli bir konuda yapılan coşkulu konuşmalara ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.
Soru 3 ) İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini ve töresini tutuvermiş, düzene sokuvermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.
Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde eser vermemiştir?
5.
Soru 5 ) Bir söylevcinin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
6.
Soru 6 ) ― Mısır’da nasıl vakit geçirdiniz?
― Kahire’nin yirmi beş kilometre cenubunda Helvan vardır. Sakin, asude bir köşedir. Orada oturdum. Zaten münzevi bir adamım. Gürültüyü sevmem.
― Sevdiniz mi Mısır’ı?
― Var, güzel tarafları var... Bilhassa kışın... Hoş yazın da sıcak iklimlerde bulunduğum için muzdarip olmadım.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8.
Soru 8 ) • Röportaj yazarı, yazılarına kendi görüş ve düşüncelerini katabilir.
• Söylev türü edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişim göstermiştir.
• Sözlü anlatım türleri ön hazırlık gerektirir.
Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
9.
Soru 9 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi rö portaj türünde değildir?
10.
Soru 10 ) Söylev türünün ilk örneklerini EskiYunan ve Roma Dönemleri’nde görüyoruz. Eski Yunan edebiyatında ________, Latin edebiyatında _________ ilk akla gelen söylevcilerdir.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
11.
Soru 11 ) Röportajlar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik göstermez?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi mülakatı yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden değildir?
13.
Soru 13 ) Söylevlerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı en azdır?
14.
Soru 14 ) Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli konuşmacısı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserde Türk milletinin bağımsız, yeni bir devlet kurmasının olağanüstü öyküsü baştan sona ilk ağızdan anlatılmıştır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre röportaj türlerinden değildir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden değildir?
18.
Soru 18 ) Sizin _________ pek çok ünlü kişiyi bizlere daha iyi tanıttı, bazı olayların da bilinmeyen taraflarını gün yüzüne çıkardı. Bence yazılarınızdaki başarınızın anahtarı insanları tanıma yeteneğiniz ve sorularınızı ustaca bir araya getirmenizdir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söylev türünde eser vermemiştir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyatımızdaki ilk mülakat örneklerindendir?

Açık lisede seçmeli dersler arasında yer alan Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersinden başarılı olabilmeniz için öncelikli çalışmanız geçmiş dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sorularına bakmanızdır. 2017 yılı 3. dönemde Seçmeli Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularına çalışarak Açık Öğretim Lisesi tüm sınavlarında başarılı olabilirsiniz. Açık Lise sınavına girecek olan öğrencilerimizin en iyi çalışma şekilleri arasında geçmiş dönem sorularını çözmektir. Açık Lise Test çöz sitemizde yer alan sorulara çalışarak bir çok öğrenci başarılı olmuştur.

Aralık ayında yapılacak olan sınavda tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Bu sayfada çalışarak 2019 yılında yapılacak olan 2. dönem sınavlarına, 3. dönem sınavlarına ve yapılacak olan 2019 yılı ek sınavında sizlere en iyi yardımcı kaynaklar arasında yer alıyor.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Dil ve Anlatım 5 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019