Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
27 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Konferans ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 ) I. Önceden konuyla ilgili araştırma yapılmalıdır.
II. Konuşma sırasında ses tonuna dikkat edilmelidir.
III. Görsellerden etkili bir şekilde yararlanılmalıdır.
IV. Konuya dikkat çekmek için jest ve mimikte abartıya kaçılmalıdır.
Bu uygulamalardan hangisi konferansa uygun değildir?
3.
Soru 3 ) I. Hitap
II. Sonuç
III. Konferansın amacı
IV. Sorular ve cevaplar
V. Konunun sunuluşu
Konferans planına göre bu aşamaların uygun sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Bir konunun dinleyiciler önünde alanında uzman kişilerce söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir?
6.
Soru 6 ) Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
Bu cümle aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
7.
Soru 7 ) Garlar genellikle kent merkezlerinde yer alan büyük tren duraklarıdır. Garlarda gişeler bulunur. Yolcular tren biletlerini gişelerden alabilir. Bu gişelerdeki görevliler güler yüzleriyle iyi bir yolculuğun habercisi olarak görev yaparlar.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
8.
Soru 8 ) Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların, konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9.
Soru 9 ) Konferans ile sempozyumun ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) • Görüş ve karşıt görüşler bir hakem kurulu karşısında tartışılır.
• Öğrencilerin topluluk karşısında konuşma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
• Bir görüşme ve çözüm yöntemidir.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 ) Bilimsel yazılarda etik olarak bir yazar daha önce başkalarının söylediklerini belirtmek zorundadır. Eğer yazar başkasının görüşlerini alır ve yazılarında dipnot olarak belirtmezse buna ________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 ) Psikolojinin ruh bilimi oluşu, bizi ruhun varlığıyla ilgili ilk tartışmaların yaşandığı Antik Çağ’a kadar götürmektedir. Benzer şekilde bazı Orta Çağ ve Yeni Çağ düşünürleri de ruhun var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Heraklitus ve Eflatun başta olmak üzere birçok düşünür, ruhun var olduğu konusunda felsefi tartışmalara girmiş ve “spiritüalist” akım böylece ortaya çıkmıştır.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi makale türü ile ilgili söylenemez?
15.
Soru 15 ) Bilimsel yazıların bu bölümünde, metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilmiş biçimi yer alır. Bu kısım metnin içeriğini tam anlamıyla ifade edebilecek özellikte olmalıdır.
Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?
16.
Soru 16 ) Kadın çantasını kaptığı gibi mağazadan koşarak çıktı.
Bu cümlede aşağıdaki anlatım ilkelerinden hangisine uyulmamıştır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
18.
Soru 18 ) Edebiyatımızda ilk makale ________ yılında ________ tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 ) Forumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda kullanılan anlatım türlerinden biridir?

Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Soru Çöz başlıklı sınavda geçmiş dönem yani 2017 yılı 3. dönem sınav sorularını online test olarak çözüyorsunuz. Buradaki soruları çözerek Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersinden başarılı olabilirsiniz.  Açık Lise Test Çöz başlıklı sitemiz siz değerli öğrencilerimizin en başarılı olmanız için en iyi hizmeti sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Telefonlarımızda dahi artık daha iyi Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersine çalışabilirsiniz. 2018 yılı sınav soruları da eklenecektir.  Sitemiz Açık Lise Test Çöz sitesinde 2019 – 2020 – 2021 yılı ve daha önceki yıllara ait Seçmeli Dil ve Anlatım 8 sınav sorularıda eklenecektir. Ne kadar çok test çözerseniz o kadar Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise Test Çöz sitesinde Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersinde başarılar dileriz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Dil ve Anlatım 7 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Açık Lise Test Çöz ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019