Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Dil, insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Çevremizde gördüğümüz canlı varlıklar birtakım sesler çıkartır. Örneğin köpekler havlayarak, kediler miyavlayarak, atlar kişneyerek kendi aralarında anlaşır. İnsanlar ise kendiaralarında konuşarak, yazarak ileti şim kurarlar.
Bu parçanınnın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Rasim Öğretmen dil ve anlatım dersinde “kılavuz” sözcüğünün hangi dilden dilimize geçmiş olabileceğini öğrencilere sormuş, daha sonra bu sözcüğün öz Türkçe olduğunu belirtmiştir.
Rasim Öğretmen’in verdiği bu bilgi dil bilgisinin hangi bölümünün inceleme alanına girer?
3.
Soru 3 ) • Konuşma dili, günlük yaşamda konuşulan dildir.
• Konuşma dilinde el-kol hareketleri, ses tonu ve vurgu önemsizdir.
• Konuşma dili, işitme duyumuza hitap eder.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
4.
Soru 4 ) En güçlü iletişim _________ ile yapılan iletişimdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5.
Soru 5 ) I. Hint-Avrupa dillerini konuşan uluslar aynı soydan gelmektedir.
II. Diller arasındaki yakınlık ve benzerlik dil ailelerini oluşturmuştur.
III. Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenmektedir.
IV. Türkçe, yapı bakımından tek heceli dillerdendir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
6.
Soru 6 ) Dilimizin ilk yazılı kaynağı olan Göktürk Kitabeleri Türkçenin hangi dönemine aittir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi vurgu ve tonlamaya göre diğerlerinden farklı okunur?
8.
Soru 8 ) Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan değişikliktir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Artık demir(I) almak günü gelmişse zamandan(II),
Meçhule(III) giden bir gemi(IV.) kalkar bu limandan.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
10.
Soru 10 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
11.
Soru 11 ) Türkçe kökenli sözcüklerde ilk heceden sonra o, ö ünlüsü bulunmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
12.
Soru 12 ) (I) Ali ağa o gün tarlaya gitmemişti. (II) Onun yerine sabah erkenden Muhtar Osman’la konuşmak için kahveye gitti. (III) Muhtarın yanında Hasan Öğretmen’i gördü. (IV) Bunun üzerine konuşmaktan vazgeçerek imamın yanına gitmeye karar verdi.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
13.
Soru 13 ) Belli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
14.
Soru 14 ) Türkçede bağlaç olan “ki” ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisi ses aşınması (düşmesi) yoluyla oluşmuştur?
16.
Soru 16 ) Etmek, olmak, eylemek, kılmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiillerde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi oluyorsa sözcükler bitişik yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın ( . ) kullanımı yanlıştır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir?
19.
Soru 19 ) Karadeniz’de balıkçılar teknelerine evlatlarıymış gibi bakar ( ) Hatta onlara verdikleri isimlerle ruhlarını ( ) sevgilerini ve özlemlerini ortaya koyarlar: Köroğlu, Godik, Darıcalı, Yorgun Gözler ( )
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin hangisinde kesme ( ’ ) işareti kullanılmamalıdır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Dil ve Anlatım 8 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019