Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Hiçbir şey yazmadan, okumadan ya da herhangi bir şey yapmadan bir süre bekleyiniz. Bu hâle ne kadar katlanabilirsiniz? Kuşkusuz sosyal bir çevre içerisinde yaşayan insan, çevresindeki varlıklarla iletişim kurmak zorundadır. İnsan çevresindeki insanlarla konuşmak, onlardan bilgi almak, bilgi vermek ihtiyacı duyar ve bunun için de iletişim kurar.
Bu paragrafta üzerinde durulan asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Şirket başkanı, tüm çalışanlarını toplantı salonuna toplayıp onlara şirketin genel durumu hakkında bilgi verdi.
Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?
3.
Soru 3 ) Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Bu sosyal kurumun kendine göre birtakım kuralları vardır. Bu kurallara göre dilde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir, kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar; kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.
Bu parçanında “dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
4.
Soru 4 ) Üniversitede edebiyat öğrenimi gören Ayçin, bitirme tezi için Türkçede mevsim ve tabiat olaylarını anlatan sözcüklerin anlamsal özelliklerini, geçirdiği anlamsal değişimleri inceleyecektir.
Buna göre Ayçin, dil bilgisinin hangi alanında çalışma yapacaktır?
5.
Soru 5 ) Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.
Bu parçanında dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur?
6.
Soru 6 ) -Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir.
-Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
-Yazı dilinde noktalama işaretlerine dikkat edilmez.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
7.
Soru 7 ) I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.
III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.
IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?
8.
Soru 8 ) Ural-Altay dil ailesine mensup dillerin sondan eklemeli bir yapısı vardır.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklemektedir?
9.
Soru 9 ) Türkçenin bilinen en eski örnekleri (8. yy.) _________ kalmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biridir?
11.
Soru 11 ) -Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 1074 yılları arasında yazılmıştır.
-Yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını veren bir sözlüktür.
-Eserde İslamiyet Öncesi Dönem’e ait çok sayıda koşuk, sagu, sav örneği bulunmaktadır.
Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) En geniş anlamıyla konuşmayı sağ layan hareketlerin tümüdür. Dar anlamıyla dildeki sesleri çıkarma olayıdır.
Bu parçanında tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bü yük ünlü uyumu kuralına uymaz?
14.
Soru 14 ) Hoyrattır bu akşam üstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden

Bu dörtlükteki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki birleşik sözcüklerdenhangisi ses aşınması yoluyla oluş muştur?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?
19.
Soru 19 ) Ahmet, Musa, Ebru sözeli ( ) Faruk, Necla, Burhan sayısalı tercih etmişti.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
20.
Soru 20 ) İnsan hayatta neye ihtiyaç duyar ( )
Bence iki şeye ( ) sevgi ve saygı ( )

Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Dil ve Anlatım 8 başlıklı makalemizde açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 8 soruları çöz, açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 8 test çöz ve açık lse test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019