Açık Lise Dil ve Anlatım 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Hani ey gözlerim(I), bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun(II) dağda,
Birini çağırmak için imdada,
Yaktığı(III) ateşi(IV) yakmayacaktın.

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü fiildir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdaki sözcüklerin hangisine gelen ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğe gelen yapım eki diğerlerinden farklıdır?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
5.
Soru 5 ) Somut anlamlı sözcükler cümle içinde soyut anlam kazanabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek vardır?
6.
Soru 6 ) Ellerim takılırken rüzgârların saçına(I),
Asıldı arabamız bir dağın(II) yamacına.
Her tarafta yükseklik(III), her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının(IV) dudağında bir ıslık.

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
8.
Soru 8 ) I. Sil
II. Gül
III. Ses
IV. Çay
Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.
Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangileri eş seslilik özelliğine sahiptir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcüklere yer verilmiştir?
10.
Soru 10 ) “Yıldız” sözcüğünün gerçek anlamı nın dışında “herkesçe sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı” anlamında da kullanılması _________ örnektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılabilir?
12.
Soru 12 ) I. Beyaz şapkalı çocuk, sürekli konuşup dikkatleri dağıtıyordu.
II. Sağa sola savrulan araba en sonunda bir kaldırımın üstüne çıktı.
III. Karar alırken çevremdekilere danışmaya dikkat ederim.
IV. Lapa lapa yağan karın altında neşe içinde yürüyüş yapıyorlar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde gizli özne kullanılmıştır?
13.
Soru 13 ) (I) Benim aklım kendimi bildim bileli denizdeydi.
(II) On yıldan fazla dünyanın tüm denizlerini dolaştım.
(III) Açık denizlerde aylarca kıyıya çıkmadım.
(IV) Yani ben denizi hep çok sevdim.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi isim (ad) kökenlidir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?
15.
Soru 15 ) I. Ne güzel bir manzara bu böyle
II. Kendime bugün güzel bir ziyafet çekeceğim
III. Sessiz olun artık
IV. Bu ilacı her gün kullanmalısın
Numaralanmış cümlelerden hangilerinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi şekil bakımından olumsuz olsa da anlamca olumludur?
17.
Soru 17 ) I. Minnettar gözlerle bedeviye bakan adam, ona cebinden çıkardığı keseyi uzattı.
II. Adam, yalvarır bir edayla bedeviden su istedi.
III. Devesiyle çölde yürüyen bir bedevi, güçlükle yürüyen ve susuzluktan dudakları kuruyan bir adama rastladı.
IV. Bedevi, devesinden inip ona suyundan verdi.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
18.
Soru 18 ) Kitapların, işaret ettikleri dönemi aydınlatan; toplumsal olayları, onların yankılarını ve bireyler üzerindeki etkilerini kayda geçiren, geleceğe taşıyan bir değeri vardır. Geçmişte veya bugünde yazarların karakterler yoluyla neredeyse bir laboratuvar ortamı yaratarak ve kuşkusuz kendi dürbünlerinden bakarak yazdıkları her bir kitap, bu açıdan tarihî bir belge niteliği taşır.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) “Dil, mitolojik bir hastalıktır.” demiş Tolkien. Sıfatların, metaforların, benzetmeleringücü masalların içindeki bü yüler kadar etkili midir, diye bir iddiada bulunmuş. Yetişkin tarafımız, masalı inandırıcı olmayan anlamında kullansa da kötülerin aramızda dolaştığına ikna olmada masalın etkisi altındayız. En saf olanımız bile elle tutulmayan, gözle görülmeyen kötüye, “masallardaki gibi” ütopik güzelliğe inandığından daha çok inanır.
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
20.
Soru 20 ) 21. yüzyılda yaygınlaşan teknoloji sayesinde bir veri bolluğu içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama bu bilgi çağında yaşamsal öneme sahip asıl bilgilerden yoksunuz. Bunlardan biri de şu ki insan, tabiatı ancak koklamakla, işitmekle, tatmakla, görmekle tanıyabilir ve koruyabilir.
Bu parçanında asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019