Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerin hangisinde olay farklı bir kişi ağzından aktarılmıştır?
2.
Soru 2 ) Ayrılığın(I) yırtıcı hislerini(II) besteler
Sonu gelmez yollarda kağnı gıcırtıları
Hasret(III) çeken yolcuya kavuşmayı müjdeler
Savrulurken rüzgârda kağnı gıcırtıları(IV.)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi somut isimdir?
3.
Soru 3 ) İstiklal Caddesi’ni dik kesen Bekâr Sokak üzerinde şirin bir dükkân… Davetkâr vitrininin önüne beyaz dantel örülmüş yuvarlak bir masa ile iki sandalye iliştirilmiş. Dükkânın ahşap çerçeveli kapısını aralamamla her katından incik boncukların, keçe meleklerin, zarif zincirlerin sarktığı, iki insan boyunda bir ağaç beliriyor. Bildiğimiz ağaçlardan değil o; katman katman, heybetli, gösterişli…
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmıştır?
5.
Soru 5 ) I. Sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılır.
II. Bu anlatımda duygular ön plandadır.
III. Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.
IV. Daha çok roman, şiir, hikâye gibi türlerde bu anlatımdan yararlanılır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri lirik anlatıma ait değildir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?
7.
Soru 7 ) Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Bu dizelerde kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) • 50 km hızı aşmayınız.
• Tünele girerken aracınızın farlarını açınız.
• Ağır araçlar sağdan gidiniz.
Bu örneklerde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
9.
Soru 9 ) Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiildir?
10.
Soru 10 )
Verilen bilgiler örnek ve tanımlarla pekiştirilir.
• Daha çok öznel cümleler kullanılır.
• Üslup, sade ve gösterişsizdir.
“Öğretici anlatım”la ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
11.
Soru 11 ) Çağlar boyunca nar; umudun, verimliliğin ve bolluğun simgesiydi. Sanatın, mitolojinin ve edebiyatın da ortak noktası oldu. Eski Mısırlılar yenidendoğmak umuduyla narlarla gö mülüyordu. Hitit tarım tanrısı kullarını nar, üzüm ve buğday ile kutsuyordu. Romalılar narın kabuğunu kurutup kösele olarak kullanıyordu. Nar, boya ve dekor işlerinde de kullanılıyordu.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Bir yazarın inandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amacıyla yazdığı bir yazıda _________ anlatımı tercih etmesi beklenir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 ) Yılların verdiği yorgunluk dedemi epey yaşlandırmıştı.
Bu cümledeki altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) • Olaylar hayal ürünüdür.
• Kişiler, olağanüstü özellikler taşır.
• Hayal, varsayım, abartma ve kişileştirme gibi unsurlar sıkça kullanılır.
Özellikleri verilen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Şimdiye kadarki en etkili kasırgalardan olan Irma’nın Küba ve Karayiplerden sonra iki gün içinde ABD’nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor. Kasırganın Florida’da su baskını ve yıkımlara neden olabileceği tahmin ediliyor.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmış olabilir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfat türündeki sözcükleri bağlamıştır?
18.
Soru 18 ) Sohbet, mülakat, diyalog ve monolog metinlerinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılır?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatıma örnek olabilecek eserlerden biridir?
20.
Soru 20 ) • Aaa, öğretmenimiz de buradaymış!
• Vah vah, çocuk yere çok kötü düştü!
• Oh! Biz çalışalım, sen yat.
Bu ünlem cümlelerinde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019