Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Röportajlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılamaz?
2.
Soru 2 ) Röportaj için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi röportaj yapacak kişinin özelliklerinden olamaz?
4.
Soru 4 ) Röportajlarda;
• Çeşitli ses kayıtları, belge ve fotoğ raflar bulunabilir.
• Amaç, konuyu belgesel şeklinde sunarak halkı bilgilendirmektir.
• Yazar kendi düşüncelerine yer vermez.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde yazılmış bir eser değildir?
6.
Soru 6 ) “Karşılıklı buluşmak, görüşmek” anlamına gelen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Mülakat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8.
Soru 8 ) Mülakatta dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi en az kullanılır?
9.
Soru 9 ) ― Sizce 1955 yılının en başarılı şairleri kimlerdir?
― Dağlarca, Necati Cumalı, Attila İlhan, Turgut Uyar, Kâmuran, S. Yüce, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Gülten Akın. Benim zihnimde bu yıl, en çok bu şairler yer etti.
― Peki, “Türkçeyi sanatçılar arıtacaktır.” sözü için ne dersiniz?
― Doğru derim. Ömer Seyfettin’den beri alınan mesafe düşünülürse…

Örneği verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Söylev ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 ) • Söylev türünün ilk örnekleri, Eski Yunan ve Roma dönemlerinde ortaya konmuştur.
• Toplanma ve söz özgürlüğünün getirilmesi söylev türünün gelişimini etkilemiştir.
• Orhan Pamuk tanınmış bir söylevcimizdir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
12.
Soru 12 ) Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının yaptıkları konuşmalara ________ söylev denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi tanınmış söylevciler arasında gösterilemez?
15.
Soru 15 ) I. İslami toplumlarda dinsel söylevlere hatip denir.
II. Hutbe, orduların moral gücünü yükseltmeye yönelik söylevlere verilen addır.
III. İktisadi söylev ekonomik konularda yapılan konuşmalardır.
Söylev ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır?
16.
Soru 16 ) Büyük Türk Milleti!
On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın ( . ) kullanımıyla ilgili hata yapılmıştır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses benzeşmesi yoktur?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerin hangisinde “ki” ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
20.
Soru 20 ) Yakında tüm bölgeye barakalar konduracaklar ( ) herkes prefabrik ev diyor ( ) ne saçma değil mi ( ) Zaten her şey çok saçma burada.
Bu parçanında yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 6 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 5 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019