Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?
2.
Soru 2 ) Âşık Veysel’le ilgili araştırma yaparak kimi gerçekleri aydınlatmayı amaçlayan bir yazarın hazırladığı röportajın türü aşağıdakilerden hangisi olur?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
4.
Soru 4 ) Üniversite öğrencisi Burçin, bitirme tezi için Millî Parklar Genel Müdürü’yle bir görüşme yapmayı planlamaktadır.
Burçin’in yapacağı bu görüşmenin türü aşağıdakilerin hangisi olur?
5.
Soru 5 ) Cuma hutbesi, aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “da, de” bağlacı bitişik yazılmıştır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki parçalardan hangisi bir söylevden alınmıştır?
8.
Soru 8 ) Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.
Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi eş sesli değildir?
9.
Soru 9 ) -Olumlu tutum geliştirmek için hangi duygularımızı öne çıkartmalıyız?
-Dikkat nereye giderse yaşam o yönde ilerler. Güvensizlik, korku, öfke, bencillik gibi duygularla hayatımızı yönetmek istemeyiz değil mi? Bizi güçlendirecek duygulara ihtiyacımız var.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?
10.
Soru 10 ) 12. sınıf öğrencisi Seçkin, gerçekleştirdiği mülakatta şunlara dikkat etmiştir:
I. Mülakat yapacağı kişiden randevu almıştır.
II. Alınan cevaplara kendi yorumunu da katmıştır.
III. Konuşulan konuyla alakasız sorulara da yer vermiştir.
IV. Açık ve net sorular sormuştur.
Bu mülakatta Seçkin, numaralanmış uygulamaların hangilerinde yanlışlık yapmıştır?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir?
12.
Soru 12 ) Söylevde dil ağırlıklı olarak aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılır?
13.
Soru 13 ) Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı! Bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit! Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şadpıt Beyleri, kuzeydeki Tarkat, Buyruk Beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz Beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
14.
Soru 14 ) Ankara Kahramankazan’daki taş kesilen gelin efsanesini araştırmak için yöreye gittim. Yörenin ihtiyarlarıyla konuştum. Kayalık alanda video çekimi yapıp fotoğraf çektim. Bu ilginç olayı gazetede 3 yazı dizisi hâlinde yayımlamayı düşünüyorum.
Bu araştırmacının yayımlayacağı yazı dizisinin türü aşağıdakilerden hangisi olur?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?
16.
Soru 16 ) Söylevi gerçekleştiren kişiye _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17.
Soru 17 ) -Röportaj sadece soru-cevap şeklinde düzenlenir.
-Mülakatta ayrıntıya girilmemelidir.
-Söylevde dil, dil ötesi işleviyle kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin benzeşmesine örnek vardır?
19.
Soru 19 ) Bir iş yeri sahibi, çalışanlarının performansını artırmak için onlara bir konuşma yapmayı düşünmektedir.
İş yeri sahibinin bunun için aşağı daki türlerden hangisini kullanması uygun olur?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğünün yerine “siyah” sözcüğünü kullanmak uygun olmaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 6 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 5 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019