Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Ülkemizde Sivas kentinde bulunan Gök Medrese, Anadolu Selçukluları Dönemi’nde 13. yüzyılda inşa edilmiş. Geçmişte Gök Medrese’de gök bilimle ilgili eğitim verildiği biliniyor. Gök Medrese’nin giriş kapısındaki figürler arasında bulunan on iki farklı hayvan başı figürünün on iki hayvanlıTürk takvimiyle ilgili olabileceği dü şünülüyor.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir?
3.
Soru 3 ) Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge, özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Edebȋ mektupla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdaki yazarlardan hangisinin anı türünde eseri yoktur?
7.
Soru 7 ) 14 Nisan 1936 tarihinde, İstanbul Alman Hastanesi’nde sabaha karşı dünyaya gelen Hilmi Yavuz çevresini, babasının kaymakam olarak görev yaptığı Orhangazi’de ilk defa idrak eder. Babasının sık sık tayini çıktığı için Kurtalan’a kadar bütün istasyonların adlarını bir çırpıda sayabilen küçük Hilmi “bir şehrin yerlisi” olmaya fırsat bulamayan memur çocuklarındandır. Orhangazi’de başladığı ilkokulu Terme’de, ortaokulu Siirt’te bitirir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
8.
Soru 8 ) Bey Dağları’nın kolları Alakır Vadisi’nin hem doğusunda hem de batısında Çin Seddi gibi Finike Körfezi’ne doğru uzanıp gider. Bu sarp vadinin yukarı kesimlerindeki pek çok alan, yazın Akdeniz’in ağır sıcağından kaçanlar tarafından yayla olarak kullanılmaktadır.
Bu parçanınnın anlatım özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
9.
Soru 9 ) Dadım Ayşe, ben doğduğumda aileye alınmış bir Boşnak kızıydı. Elinde büyümüştüm. Ȃdeta ailemizden biri olmuştu. Beş yaşındaydım. Bir gün evde çalgılar, davetliler, bir kalabalık çıkıverdi. Meğer Ayşe’nin nikâhı kıyılıyormuş. Dadımdan kopup ayrılamayacağımı bildikleri için benden haberi saklamışlar. Ansızın yapılan eğlenceden bir şey anlamadım. O gün Ayşe’yi Mehmet Ağa’ya nikâhlamışlardı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi gezi yazarı için söylenemez?
11.
Soru 11 ) Yüzlerinden ayak uçlarına uzananbeyaz çizgileri, yara izlerinden oluş turulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağı güzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor. Etiyopya’da yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.
Bir gezi yazısından alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?
13.
Soru 13 ) Fıkrayla ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
14.
Soru 14 ) Benim çocukluğumda sadık kaldığı mız âdetlerimiz vardı: Günün birinde, bir gece yatısına gelebilecek misafirler için hazır yataklar bulunmalıydı. Misafir yatak odasındaki bir yüklüğün kapısı açılır açılmaz, sağ ve sol taraflarında insan boyunca üst üste konmuş döşekler, şilteler, sakız gibi beyaz ve temiz yatak yüzleri ve bunların üstünde de ince ve kalın yorganlar istif edilmiş olurdu. Üstünden hafif bir lavanta kokusu duyulunca bu yüklüğün açılmış olduğunu anlardık.
Bu parçanında sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinler bir arada verilmiştir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi makale yazarlarımızdan değildir?
17.
Soru 17 ) Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirtmektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.
Bu parçanında eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
18.
Soru 18 ) I. Kişinin kendi eleştirisini yaptığı eserlere otokritik denir.
II. Eleştirilerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaz.
III. Eleştiride amaç eserin gerçek değerinin belirlenmesidir.
IV. Eleştirilerde konu sınırlaması vardır.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
19.
Soru 19 ) Kötü yazarların alkışlandığı yerde ne yapılır? Susulmaz! Yazmak gerekir ancak yazılan gerçekten iyi olmalıdır.İyi yazarların yolu yaşamak, çalış mak, anlamak, öğrenmek, bilmek, özlemek ve sevmektir. Gerçekten iyi yazılar okurları er geç kötülerin elinden kurtarır.
Bu metin aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünde değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Dil ve Anlatım 5 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Dil ve Anlatım 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Dil ve Anlatım 5 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 8 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019