Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi sanat metinleri için söylenemez?
2.
Soru 2 ) Ayşe Öğretmen: Çocuklar, tahtaya yazdıklarımı herkes defterine geçirdi mi?
Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi fablın sonunda yer almaz?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi fablların ortak özelliklerinden değildir?
5.
Soru 5 ) Bir gece en küçük kız rüyasında bahçedeki fesleğen ağacının dibinde dokuz küp altın olduğunu görmüş. İlk önce buna pek aldırmamış ama üç gece üst üste aynı rüyayı görünce kardeşlerine anlatmış. Hemen gidip fesleğen ağacının dibini kazmışlar ve gerçekten de dokuz küp altın olduğunu görmüşler. Mutluluktan birbirlerine sarılıp ağlaşan bu üç kardeş hemen kendilerine sarayın karşısında güzel bir ev yaptırmışlar ve fesleğeni de oradaki bahçelerine dikip her gün sırayla sulamaya başlamışlar.
Bir masaldan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi masal derleme ve araştırmaları alanında eser vermiş yazarlardan değildir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin temsilcilerinden değildir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?
10.
Soru 10 ) Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin veya belli bir özelliğin roman boyunca sürekli olarak yinelenmesidir.
Bu cümlede tanımı verilen çağdaşBatı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde romanda işlenen konulardan değildir?
12.
Soru 12 ) 1-Rol gereği yapılan yüz ifadeleridir.
2-Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleridir.
Numaralanmış tiyatro terimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi tragedyalarıyla ün yapmış sanatçılardan biridir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki Türk halk tiyatrosu türlerinden hangisi tek oyuncu ile oynanır?
16.
Soru 16 ) Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak; tabiattan, mantıktan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi vardır. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu eserler; semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla doludur.
Bu parçanında sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yâd ellere açıcı olma

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
18.
Soru 18 ) Her nere gidersen eyle talanı
Öyle yap ki ağlatasın güleni
Bir saatte söyle yüz yalanı
El bir doğru söylerse inanma

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
20.
Soru 20 ) Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
Öylesine karanlık ki gecemiz;
Ha olmuş ha olamamış penceremiz;
Akarsuda aksimizden eser yok.

Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Dil ve Anlatım 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 7 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Dil ve Anlatım 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Dil ve Anlatım 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Dil ve Anlatım 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Dil ve Anlatım 6 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019