Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Konferanslarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır?
2.
Soru 2 ) Bizdeki sadeleşme hareketleri, Anadolu’da sağlam bir başlangıçla kurulup gelişmekte olan yazı dilinin XV. yüzyıldan sonra bağlı bulunduğu yeni şartlar dolayısıyla başlamıştır. Bu hareketler kelime hazinesi, gramer yapısı, sentaks ve üslup özellikleri bakımından yalnızca aydın zümreye hitap eden dilin ağır yapısına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Bir konferanstan alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
3.
Soru 3 ) Dil bir milletin varlığının asli unsuru ve o milletin sosyal yapısını şekillendiren kültürünün en iyi ifade vasıtası olduğu içindir ki her millet kendi dilinin zaman ve mekân içinde değişerek yol alan şekillenmeleri ile yakından ilgilenmiştir. Millî benliklerinin şuuruna varmış olan toplumlarda dil konusu ön plana çıkmıştır.
Bir konferanstan alınan bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
4.
Soru 4 ) -Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır.
-Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir.
-Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 ) Sempozyumlarda sunulan bildirilerde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Aşağıda verilen türlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi grup dışında kalır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi münazaralardahakem kurulunun konuş macıları değerlendirme esaslarından değildir?
8.
Soru 8 ) Hemen herkesin bir gün anlatmak üzere beklettiği güzel bir hikâyesivardır. Bu hikâyeler sabırla yıldızı nın parlayacağı anı bekler durur. Bazısı söylenmeden kalır, bazıları dilden dile aktarılıp anonimleşir. Çocukluktan kalma hüzünlü hikâyeler, lisedeki haşarılıklar, gündelik hayatın sıradanlığını delip geçen olağanüstü anlar, rastlaşmalar, tesadüfler, ilk aşklar, nesilden nesile miras bırakılan eşyalar, kayboluşlar ve buluşlar. Hepsi, insanlığın büyük nisyanından kaçmak için anlatılmayı bekler.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?
9.
Soru 9 ) Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz. Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır.Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alış kanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.
Bir sempozyum bildirisinden alı nan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makale türünün benzerliklerinden değildir?
11.
Soru 11 ) Türk edebiyatındaki ilk makale hangi gazetede yayımlanmıştır?
12.
Soru 12 ) Bilimsel yazıların bu bölümünde araştırma sonucu elde edilen bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur. Bu bulgular, tartışılıp genelleştirilerek başka çalışmalarla ilişkilendirilir.
Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?
13.
Soru 13 ) Bilimsel yazılarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması intihal kabul edilir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacının uyması gereken kurallardan değildir?
15.
Soru 15 ) Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya _________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi bilimsel yazılarda daha az kullanılır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisi gö rüşlerin dile getirilmesi açısından ötekilerden farklıdır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez?
19.
Soru 19 ) Makale yazarı aşağıdakilerden hangisini daha az kullanır?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi bir plan dâhilinde yapılan konuşmalardan değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Dil ve Anlatım 8 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 8 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 8 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Dil ve Anlatım 8 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Dil ve Anlatım 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Dil ve Anlatım 8 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Dil ve Anlatım 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Dil ve Anlatım 7 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019