Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kurala denir.
Bu cümle ile tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özellikleri arasında yer almaz?
3.
Soru 3 ) Çocuğun dünyayı anlama çabası içerisinde çevresinden gördüğü etkiler önemlidir. Çünkü paylaşım, sevgi, saygı, adalet ve hoşgörü gibi birçok değer çocuklukta davranışlara yerleşerek zamanla karakter haline gelmektedir.
Bu metinde, aşağıdakilerden hangisinin değerlerin oluşumuna etkisi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 ) Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara örf denir. Dolayısıyla örf insanların çoğunluğunun benimseyip alışkanlık haline getirdiği işlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi örfe örnek oluşturur?
5.
Soru 5 ) O, milletimizin varlığı, hürriyeti ve istiklali demektir. Onda bu yüce milletin imanı, destanlaşmış kahramanlığı, bağımsızlığı ve bağımsızlığının şanlı tarihi anlatılır.
Bu metinde milletimizi birleştiren hangi temel değerden bahsedilmektedir?
6.
Soru 6 ) I. Din
II. Cinsiyet
III. Aile
IV. Sağlık
Bunlardan hangileri değerlerin oluşumu üzerinde doğrudan etkili değildir?
7.
Soru 7 ) Hz. Peygamber veda hutbesinde kan davası, kölelik, faiz ve tefeciliği yasaklamış, kadınların haklarının korunmasını istemiştir. İnsanların can, mal, namus ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğunu bildirmiştir. Buradan hareketle İslam bilginleri dinin amacının “zarûrât-ı hamse” denilen beş temel ilkeyi korumak olduğunu ifade etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
8.
Soru 8 ) “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında değerlendirilemez?
10.
Soru 10 ) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarının dinlerini öğrenme taleplerini karşılamak ve öğrenmelerine yardımcı olmak için çeşitli imkânlar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebepler arasında yer almaz?
12.
Soru 12 ) Türklerde İslam anlayışının oluş­masında etkisi olan âlimlerdendir. Kûfe’de doğmuştur. Asıl adı Nûman b. Sâbit’tir. Birçok talebe yetiştirmiştir. En önemli eseri Fıkh-ı Ekber’dir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) “er-Risale” ve “el-Ümm” adlı eserler aşağıdakilerden hangisine aittir?
14.
Soru 14 ) Türkistan’da “Hazreti Türkistan” olarak tanınan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) 13. yüzyılda Anadolu’da kurulmuş­tur. Prensipleri, temelde Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Dini, ahlaki kurallarla iktisâdi kuralları birleştiren ve sosyal yapıya kavuşturan bir teşkilattır.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Anadolu’da tasavvuf anlayışının yerleşmesinde etkili olan âlimlerdendir. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Dini eğitimini Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinden almıştır.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.
Bu dörtlük Türklerin İslam anlayı şının oluşmasında etkili olan hangi âlime aittir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında önemli hizmetleri olan âlimlerdendir?
19.
Soru 19 ) Mevlana Farsça yazmış olduğu eserinde veciz şiirlerle, kısa ibretlik hikâyelerle insanların gönüllerine hitap etmiş ve İslam dinini sevdirmeye çalışmıştır.
Bu metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi ahiliğin temel prensiplerinden değildir?

açıklise test çöz sitesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait 2017 soruları bulunuyor.  Açık Lise sınavlarından başarılı olmak için biliyorsunuz ki en düşük puan 45 dir. Bu puanın altında aldığınızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinde de geçemezsiniz. Binlerce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sorularının yer aldığı Açık Lise test çöz sitemizde ücretsiz olarak soruları çözebilirsiniz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinden başarılı olmanız için geçmiş dönem sorularına bakınız. 8 9 Aralık tarihinde yapılacak olan açık öğretim lisesi sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersini bir çok insan güncel bilgileri ile rahatlıkla geçebilir. Ortak dersler arasında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sınavında kesin başarılı olmalı veya 3. defa sınava girip bu dersten muaf olabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise sınav soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019