Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Kur’an hakkında en geniş açıklamaların ve ayrıntılı yorumların bulunabileceği kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 ) İnsanlar kendi akılları ile Allah’ın varlığını anlayabilirlerse de O’nun zatını kavrayamazlar. Allah’ın kendilerinden ne istediğini, O’na nasıl ibadet edeceklerini ve ölümden sonraki hayatı anlayamazlar. Bunun için yol göstericilere ihtiyaçları vardır.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi Allah ileiletişim kurma yollarından biri değildir?
5.
Soru 5 ) Yaratmak, bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarmak, Allah’a mahsustur. Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır.
Bu cümlede Allah’ın hangi sıfatı açıklanmıştır?
6.
Soru 6 ) Tövbe, kişinin yaptığı hatalardan,işlediği günahlardan vazgeçerek piş manlık duyması ve bunları bir daha tekrarlamamaya karar vermesidir. Tövbe için özel bir yere, zamana veya aracıya ihtiyaç yoktur.Tövbe etmenin bazı şartları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?
8.
Soru 8 ) Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır...”
(Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayetle, kurban ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
10.
Soru 10 ) “Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.”
(Hucurat suresi, 6. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden biri değildir?
12.
Soru 12 ) “Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”
Mehmet Akif ERSOY

Bu dörtlükte Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 ) “Birden fazla ilah olsaydı kâinatta böyle mükemmel bir düzen olur muydu?” diyen Esra Öğretmen, bu sorusuyla öğrencilerinin dikkatini aşağıdakilerden hangisine çekmek istemiş olamaz?
14.
Soru 14 ) Allah’ın varlığının kendisinden olması ve var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymamasıdır.
Tanımlanan zâti sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarındandır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilemez?
19.
Soru 19 ) “Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahy olunuyor...”
(Kehf suresi, 110. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının aşamalarından değildir?

aol test çöz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersinden 2017 yılı geçmiş dönem sorularını online olarak çözebilirsiniz. Web sitemizde açık öğretim lisesinin geçmiş dönem tüm soruları yer alıyor. Sitemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersine çalışan öğrenciler başarılarını burada anlatabilirler. En iyi yardımcı kaynak olarak bilinen geçmiş dönem sorularına açık lise sitemizden çalışabilirsiniz. Telefon, tablet ve bilgisayarlarınızdan çok rahatlıkla soru çözebileceğiniz sitemiz kalite olarak en iyi seviyededir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersinden 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan bildiğiniz üzre en az 9 tanesine doğru yanıt vermelisiniz ki bu dersten başarılı olabilesiniz.

2019 – 2020 ve daha ileri ki yıllarda açık lise sınavlarından başarılı olmak için geçmiş dönem çıkmış sınav sorularına bakınız.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019