Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan biri değildir?
2.
Soru 2 ) I. Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.
II. Ekonomik kalkınma sağlar.
III. Kötülüklerden alıkoyar.
IV. İlmin gelişmesine katkıda bulunur.
Bunlardan hangileri ibadetlerin doğrudan faydaları arasında değerlendirilemez?
3.
Soru 3 ) Sözlükte görüş, akım, gidilen ve takip edilen yol anlamına gelir. Dini terim olarak kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olan, belli fikirler ve şahıslar etrafında oluşan itikadî veya fıkhî oluşumlardır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) • Sıffin Savaşı sonucunda ortaya çıkan siyasi - itikadî mezheptir.
• Bu mezhebe göre ameller, imanın bir parçasıdır.
• İbadetleri terk eden veya büyük gü­nah işleyen kimse Müslümanlıktan çıkar.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki ameli- fıkhi mezheplerdendir?
6.
Soru 6 ) Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; ”Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareket ederek Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüştür. Bazıları da bu ifadeleri “Allah’ın kudreti”, “Allah’ın Zatı” şeklinde yorumlamışlardır.
Bu durum farklı mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu metin İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnek oluşturur?
7.
Soru 7 ) Kültürümüzde “gül” aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgiyi sembolize eder?
8.
Soru 8 ) Necranlı Hristiyanlardan bir heyet Hz. Peygamberle görüşmek için Medine’ye gelmişti. O sırada Hz. Peygamber Mescid-i Nebi’de bulunuyordu. Hz. Peygamber onları karşıladı. Bir süre sonra Necranlı Hristiyanlar ibadet vakitlerinin geldiğini söylediler ve ayağa kalktılar. Hep birlikte doğuya yönelerek mescitte ibadet etmek istediler. Hz. Peygamber onların mescitte ibadet etmelerine izin verdi.
Hz. Peygamber’in bu tutumu O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
9.
Soru 9 ) Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,
Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.
Bu dörtlük aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
10.
Soru 10 ) Sahabelerden bazıları, dini daha iyi yaşamak için geceleri namaz kılıp, gündüzleri oruç tutmaya, evlenmemeye, dünya nimetlerinden uzak durmaya karar vermişlerdi. Bunu duyan Hz. Peygamber onları uyarmış ve şöyle buyurmuştur: “Biliniz ki, ben Allah’a hepinizden daha saygılıyım. Bununla birlikte bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Namaz da kılarım, uyku da uyurum, evlenirim de...”
Bu olayda Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ibadetlerle ilgili temel ilkeler arasında yer almaz?
12.
Soru 12 ) I. Birliktelik şuuru oluşturur.
II. İç huzurunu güçlendirir.
III. Vicdan duygusunu geliştirir.
IV. Kaynaşmayı teşvik eder.
Numaralanmış ifadelerden hangileri ibadetlerin toplumsal yararlarındandır?
13.
Soru 13 ) Mu’tezile’nin beş temel esasından olan “el-Va’d ve’l-Vaid”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara ibadetlerde sağlanan kolaylıklardan biri değildir?
15.
Soru 15 ) Bir amaca ulaşmak için gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp O’ndan yardım dilemektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
16.
Soru 16 ) “... İnsan için ancak çalıştığının karşı­ lığı vardır.”
(Necm suresi, 39. ayet)
“Hiçbir kimse elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir kazanç yememiştir...”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadis, kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
17.
Soru 17 ) “Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) İnsanın erkek veya kadın oluşu, boyu, ırkı, anne-babası, nefes alışı, kalp atışı vb. olaylarda insan iradesinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi, bunlardan sorumlu tutulmamıştır.
Bu metinde verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
19.
Soru 19 ) Sözlükte ölçü, miktar, tayin etme, planlama gibi anlamlara gelir. Terim olarak, Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini ve zamanını bilip takdir etmesine denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi kader ve kaza ile ilişkili kavramlardan biri değildir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersi ortak dersler arasında yer alıyor. Bu dersi ilk sınavda veremediğiniz taktirde zorunlu dersler listesinde yer alacaktır. Bu dersi geçmek için açık lise test çöz uygulaması ile en iyi şekilde başarıya yakın tutacaktır. Online test çöz sitemiz açık öğretim lisesi sınavlarına girecek olan öğrencilerimize en iyi kaynak olarak görülmektedir. Geçmiş dönem sınav sorularını içeren internet sitemizde ücretsiz olarak 10larca dersin binlerce sorularını çözebilirsiniz. Mobil uygulamalar içerisinde de 1. sırada yer alan uygulamamızı yüzbinlerce kişi kullanmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 testinden 20 adet soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 tanesine doğru cevap vermelisiniz ki. Buda sizi dersten başarılı kılsın.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 başlıklı makalemizde açık lise, açık öğretim lisesi ve açıklise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019