Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da onun varlığının delillerindendir ...”
(Rûm suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
2.
Soru 2 ) “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 ) Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi çocukların aile içindeki sorumlulukları arasında yer almaz?
5.
Soru 5 ) • Evlenen çiftler Tanrı tarafından tek bir varlık olarak kabul edilirler.
• Tanrı’nın insanı bir erkek ve kadından yarattığına inanırlar.
• İffeti korumanın ve nesli sürdürmenin yolu olarak görülür.
• Boşanma zina sayılır ve yasaktır.
Evlilikle ilgili bu görüşler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
6.
Soru 6 ) Bir ailede huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden kaçınılmalıdır?
7.
Soru 7 ) İslam kültüründe “sıla-i rahim” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?
8.
Soru 8 ) • İslam medeniyetindeki süsleme sanatlarındandır.
• Nigari ve Levni gibi sanatçılar önemli temsilcileridir.
• Kâğıt veya deri üzerine yapılan, ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu resimlere denir.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Cami ve mescitlerde din hizmetlerinin yürütülmesinde imamla birlikte sürekli görev yapan din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Camilerde genellikle cuma ve bayram namazı öncesi ve haftanın belli günlerinde halkı aydınlatıcı konuşmalar yapan din görevlisine ________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
11.
Soru 11 ) Bulunduğu il ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derecede sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı personeli aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
13.
Soru 13 ) Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi din âlimlerinin öncelikli görevlerinden biri değildir?
16.
Soru 16 ) “Gökleri yedi kat yaratan odur.Rahman’ın bu yaratmasında bir dü zensizlik bulamazsın...”
(Mülk suresi, 34. ayetler).
Bu ayetlerde aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?
17.
Soru 17 ) Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz...

Bu şiirden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
18.
Soru 18 ) • Arap harflerinin estetik bir şekilde yazılması sonucu ortaya çıkmıştır.
• Ayetlerin, hadislerin veya dini yazıların güzel ve estetik bir tarzda yazılmasıyla ilgilidir.
Özellikleri verilen sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) • Altın tozu ve boya kullanılarak yapılır.
• Genellikle sayfa kenarları, kitap başlıklarında kullanılır.
• En güzel örnekleri el yazması Kur’an-ı Kerim’lerde görülür.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlileri arasında yer almaz?

aol test çöz sitemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ait soruları online olarak çözebilirsiniz. 2017 yılı sınav sorularından oluşan testlerimizde en az 9 doğru soruya cevap verdiğiniz taktirde başarılı olabilirsiniz. Ortak dersler arasında yer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersini geçmeli veya üç defa sınava girip muaf olmalısınız. Açık Lise Test çöz sitemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ait binlerce soru bulunuyor. Bu sorulara çalışarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 başarı imkanı yakalayabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 test çöz ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019