Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 ) Semah, ilahi aşkı ruhunda duymaya, o aşkla Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmeye denir. Okunan ilahiler eşliğinde elleri gökyüzüne doğru uzatarak Hakk’ın birliğini çokça zikretmektir.
Bu ritüel aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisine aittir?
3.
Soru 3 ) Deyiş, nefes, muharrem orucu, musahip, pir, takip, cem ve sofracı gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisine aittir?
4.
Soru 4 ) “Pir-i Türkistan” ve “Hz. Türkistan” olarak anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...”
(Âl-i İmran suresi, 31. ayet)
Bu ayette, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
6.
Soru 6 ) • “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi,10.ayet)
• “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...”
(Sebe suresi, 2.ayet)
Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in(sav.) peygamberliğinin ortak vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Hz. Muhammed’in(sav.) şahit olduğu bir olaya veya kendisine arz edilen bir meseleye karşı çıkmaması, onu tasdik etmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
8.
Soru 8 ) Sözlükte, “söz, haber, yeni şey” anlamlarına gelir. Terim olarak ise, Hz. Muhammed’in(sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözlere denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) “Tövbe” konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 ) “İyilik yap, denize at. Balık bilmezseHâlik (Yaratan) bilir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartları arasında yer almaz?
12.
Soru 12 ) Asıl muhacir (hicret eden), hata ve günahları terk edebilendir.
Bu hadiste, aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 ) • Hatasız kul olmaz.
• Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
• Hata yapmak insana mahsustur.
Bu düşünceleri benimseyen bir kimsenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması öncelikle beklenir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi âhirete imanın insan davranışına etkilerinden biri değildir?
15.
Soru 15 ) Her günün hâli, dünkü günün hâline benzemez. Haller ömür, zaman, ırmak gibi akıp gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur.
Hz. Mevlana’nın bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 ) Kültürümüzde Hz. Peygamber’i öven, yücelten ve onun güzel ahlakını anlatan eserlere ne ad verilir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi ölen bir kimsenin arkasından yapılması tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?
18.
Soru 18 ) Sözlükte dikilmek, ayağa kalkmak anlamına gelir. Dini bir terim olarak; içinde yaşadığımız dünyanın ve onun bünyesinde yer aldığı kâinatın parçalanıp yok olması demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın günahları “bağışlaması, örtmesi ve affetmesi” ile ilgili isimlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi bağış lamayı ilke edinmiş bir toplumda ortaya çıkması beklenebilecek sonuçlardan biri değildir?

açıklise test çöz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden 20 soruyu online olarak çözebilirsiniz. Açık öğretim lisesi öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden başarılı olmak için en az 9 soruya doğru cevap vermelisiniz. Ücretsiz olarak açık öğretim lisesi çıkmış sınav sorularını sitemiz üzerinden çözebilirsiniz. Milyonlarca sorunun bir arada olduğu sitemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait yüzlerce soru bulunuyor. Ortak dersler arasında yer alan Din Kültürü dersine çıkmış sınav sorularına çalışarak kendinizi başarıya bir adım daha yakın tutabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 başlıklı makalemizde açık lise, açık öğretim lisesi ve açıklise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019