Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
2 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Noel ve Paskalya aşağıdaki dinlerden hangisinin dini bayramlarıdır?
2.
Soru 2 ) • Çok tanrılı bir dindir.
• Atalara saygı önemlidir.
• Tanrıların yolu anlamına gelir.
• Herhangi bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış olan, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelerin inanç dünyalarını oluşturan dinlerdir. Bu dinlerin belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı yoktur. Bunlara ilkel kabile dinleri de denir.
Aşağıdaki dinlerden hangisi bu tanımın kapsamına girmez?
4.
Soru 4 ) XVI. yüzyılda Hindistan’da Guru Nanak tarafından kurulmuş olan din aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) • Kutsal metinlerine Tipitaka (Üç Sepet) denir.
• Kutsal mekânlarına pagoda denir.
• Bu dinde asıl amaç, Nirvana’ya ulaşmaktır.
Özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) • Tevhit inancı vardır.
• Mesajları evrenseldir.
• Bütün insanlar Allah katında eşittir.
• Tüm insanlar doğuştan masum ve günahsızdır.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Dünyanın yaşayan en eski dinlerinden biridir. Mensuplarının etnik kültürel birikimlerini ve yaşam tarzlarını yansıtır. Bu dine Brahmanizm de denir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Barışın hâkim olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
9.
Soru 9 ) Hristiyanlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 ) Hristiyanlıktaki “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” inancını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) • Günlük ve haftalık ibadet vardır.
• Haftalık ibadet cumartesi yapılır.
• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa denilen küçük bir takke giyer.
• Çocuklar on üç yaşından sonra ayine katılırlar.
Özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) “(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
“(Resulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et...”
(Nahl suresi,125. ayet)
Bu ayetlerden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
13.
Soru 13 ) “Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da ---”
Atatürk bu sözünü aşağıdakilerden hangisiyle bitirmiştir?
14.
Soru 14 ) İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek, yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.
Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?
16.
Soru 16 ) Hz. Muhammed (sav.), savaşmak ve insanlara korku vermek için değil bilakis rahmetin ve barışın en güzel örneği olarak gönderilmiştir. O, hayatı boyunca barışa yönelik çaba göstermiş ve sahip olduğu ahlaki erdemlerle de insanlığa örnek olmuştur.
Bu metinden Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?
17.
Soru 17 ) İslam dünyasındaki birçok şehirde kilise, havra ve cami yan yana bulunmuştur. Örneğin, Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin şehirlerinde farklı dinlere ait ibadet mekânları hâlâ varlığını korumaktadır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
18.
Soru 18 ) “Hepiniz toptan Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın... Sizler birbirinize düşman iken Allah’ın nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz!...”
(Al-i İmran Suresi, 103. ayet)
İslam toplumuna tavsiye edilen aşağıdaki davranışların hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
19.
Soru 19 ) İslam inancına göre, Yüce Allah’ın var ve bir olduğuna inanmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki On Emir’den biri değildir?

açık lise online soru çöz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 testinden 20 adet soru bulunuyor. Bu testten 9 adet soruya doğru cevap verdiğiniz zamanda başarılı olursunuz. 2017 yılının sınav sorularından oluşan açık lise online testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden sitemiz www.aciklisetestcoz.com da binlerce soru bulunuyor. Bu sorulara çalışarak yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarında başarılı olursunuz. Ortak dersler arasında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden ilk sınavda başarılı olamazsanız zorunlu dersler listesinde göreceksiniz. Bu dersten 3 defa sınav olmalı ve her sınavdan başarısız olursanız muaf olursunuz. Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden muaf olduktan sonra diğer dönemlerde muaf olunan dersi tekrar seçebilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019