Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“İyi-kötü” kavramları aşağıdaki değer gruplarından hangisine aittir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren millî değerler arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir?
4.
Soru 4 )Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Türkistan’da “Hz. Türkistan” olarak tanınan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )• Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.
• 1207 yılında Belh şehrinde doğ muştur.
• Mesnevi adlı eserini Farsça yazmıştır.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Âdem’in çocukları sınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur… Üstünlük ancak takvada, Allah’tan sakınmadadır.
Bu hadiste İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hususlardan hangisine vurgu yapılmıştır?
9.
Soru 9 )Bir insanda değerlerin oluşması veşekillenmesinin ilk olarak başladı ğı yer aşağıdakilerin hangisidir?
10.
Soru 10 )“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “öf” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”
(İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayet aşağıdaki değer gruplarından hangileri arasındaki ilişkiye örnek verilebilir?
11.
Soru 11 )Ahmet sınav için Ankara’ya gitti. Öğle namazını kılmak için girdiği caminin panosunda şu hadisin yazılı olduğunu gördü. “Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini isterse akrabalarını ziyaret etsin.” Bunun üzerine orada yaşayan teyzesini ziyaret etmeye karar verdi. Giderken de büyüklerinden gördüğü şekilde bir hediye aldı.
Buna göre Ahmet’in davranışı aşağıdaki değer gruplarından hangisine örnek verilebilir?
12.
Soru 12 )Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif Ersoy

Bu şiirden Türk milleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
14.
Soru 14 )Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında insan hakları üç ana başlık altında ele alınır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez?
16.
Soru 16 )Ahilik teşkilatının uyulması gereken kurallarının yazılı olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )• 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.
• Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.
• Türkler İslamiyet’i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?
18.
Soru 18 )I.İmam Şafiî
II. İmam Maturidî
III. İmam Ebu Hanife
IV. İmam Eş’arî
Bunlardan hangileri inanç ve itikadî mezhep imamları olarak bilinir?
19.
Soru 19 )Mimar Sinan aşağıdakilerin hangisinde daha fazla eser vermiştir?
20.
Soru 20 )Kufî, sülüs ve nesih gibi çeşitleri olan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019