Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.
Bu parçanında, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )“… Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez…”
(Bakara suresi, 185.ayet)

“… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…” (Mâide suresi, 6.ayet)
5.
Soru 5 )I. Ortam ve kültür
II. Mezhepler
III. Dinî metinler
IV. Tasavvufi oluşumlar
Bunlardan hangileri İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?
6.
Soru 6 )İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir?
7.
Soru 7 )İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.
Bu parçanında ibadetlerin faydaları nın hangi yönü vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )“And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir…”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?
9.
Soru 9 )“Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”
Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman, ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve ona döneceğiz.’ derler.”
(Bakara suresi, 155-156. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde tavsiye edilen davranışlar arasında yer almaz?
11.
Soru 11 )Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?
12.
Soru 12 )• Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi
• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
Bu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?
13.
Soru 13 )Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mezheplerden biri değildir?
15.
Soru 15 )Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, “Allah’ın kudreti, Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamışlardır.
Bu parçanında İslam düşüncesindeyorum farklılıklarının ortaya çıkışı na etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )• Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.
• İbadetleri terk eden veya bü yük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.
Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin temel görüşleri arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )• Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.
• İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.
• Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
20.
Soru 20 )• Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebidir.
• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.
• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.
Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019