Açık Lise Seçmeli Ekonomi 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
3 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?
2.
Soru 2 ) Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?
3.
Soru 3 ) Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 ) İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?
6.
Soru 6 ) Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 ) Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?
8.
Soru 8 ) Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?
10.
Soru 10 ) Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?
11.
Soru 11 ) Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?
12.
Soru 12 ) Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?
14.
Soru 14 ) Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?
15.
Soru 15 ) Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?
16.
Soru 16 ) I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?
18.
Soru 18 ) Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

Açıklise test çöz Seçmeli Ekonomi 1 dersinden 2017 yılı sınav soruları bulunuyor. Bu sorularını online olarak çözebilirsiniz. Seçmeli Ekonomi 1 dersinde 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan 9 tanesini doğru cevapladığınız taktirde bu dersten başarılı olursunuz. Açık Lise Seçmeli dersler arasında yer alan bu dersten başarılı olma zorunluluğunuz yoktur. Sadece mezun olmak için yani kredilerinizi tamamlamak için Seçmeli Ekonomi 1 dersini seçebilirsiniz. Geçmiş dönem Seçmeli Ekonomi 1 sınav sorularını açık lise test çöz sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan açık öğretim lisesi sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019