Açık Lise Seçmeli Ekonomi 2 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
17 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İhtiyaçların karşılanması için gerekli olan malların üretiminde kullanılacak aracı mallara ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklara örnek değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kuruluş bilançosu öğelerinden biridir?
4.
Soru 4 )I. Kısa vadeli borçlar
II. Orta vadeli borçlar
III. Uzun vadeli borçlar
IV. Dağınık vadeli borçlar
Yukarıdakilerden hangileri borçların vadeleri yönünden sınıflandırılmasına örnek gösterilebilir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi faizle tasarruf arasındaki ilişkiyi doğru biçimde açıklamaktadır?
6.
Soru 6 )Girişimlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi girişimin sosyal rollerinden birisi değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi girişim şekillerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )Sermayesinin tamamı veya çoğunluğu devlete ait olan bir kuruluşa ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisine Türkiye’de kurulan kamu kuruluşları katkıda bulunmamıştır?
11.
Soru 11 )Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Petrol Kurumu, Et ve Balık Kurumu ve Devlet Malzeme Ofisi gibi kuruluşlar neye örnek teşkil eder?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi idari tekele bir örnek teşkil eder?
13.
Soru 13 )Çalıştıkları alan bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
14.
Soru 14 )Ekonomi dilinde gelir ile servet arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin o yılki piyasa fiyatlarıyla veya temel kabul edilen bir yılın fiyatlarına göre hesaplanan değerlerinin bütününe ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi milli gelirin fonksiyonel dağılımı öğelerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )I. Bireyler ev, fabrika vb. inşasına girişirler.
II. Yatırımlar azalır.
III. Ekonomik yaşam durgunlaşır.
IV. Ekonomik yaşam canlanır.
Yukarıdakilerden hangileri faiz oranı düşük olduğunda yaşanan ekonomik gelişmelere örnek teşkil eder?
18.
Soru 18 )Reel ücret aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
19.
Soru 19 )Üretilen ürün miktarına göre belirlenen ücrete ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Gerçek kâr hesaplanırken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Ekonomi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Ekonomi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Ekonomi 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Ekonomi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Ekonomi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Ekonomi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Ekonomi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Ekonomi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Ekonomi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Ekonomi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Ekonomi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Ekonomi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Ekonomi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Ekonomi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Ekonomi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019