Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
3 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 ) I. Hak
II. Erdem
III. Vicdan
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?
3.
Soru 3 ) Determinizme göre, insan davranışlarını iç ve dış faktörlerin etkisi altında gerçekleştirir. Bu yüzden kararlarında ve eylemlerinde özgür değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi determinizme uygun bir ifadedir?
4.
Soru 4 ) Utilitarizme göre insan eylemlerinin ahlaki değeri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
5.
Soru 5 ) I. İnsan doğası gereği bencildir.
II. Evrensel bir ahlak yasası yoktur.
III. Ahlaki eylem ödeve uygun olan eylemdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Kant’ın ahlak görüşüne uygundur?
6.
Soru 6 ) Farabi’ye göre, ahlak yasasının temelinde akla dayanan rasyonel bilgi vardır. En yüksek iyi mutluluktur. İnsana en büyük mutluluğu veren bilgi de Tanrı’nın bilgisidir.
Buna göre Farabi’nin aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?
8.
Soru 8 ) Egemenlik kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi “Devlet insanlar tarafından oluşturulmuş yapay bir varlıktır.” görüşünü savunan filozoflar arasında yer alır?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni reddeden düşünürlerdendir?
11.
Soru 11 ) Hobbes’a göre, insan insanın kurdudur. Devlet olmadan insanlar birbirlerine zarar verirler.
Buna göre insanların devlet kurmaktaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi birey, devlet ve yaşamı konu edinen “Kutadgu Bilig” adlı eserin yazarıdır?
14.
Soru 14 ) Schiller’e göre, sanat bir oyundur. Her ikisi de insanı kaygılardan sıkıntılardan uzaklaştırır. Ayrıca ikisi de fayda amacı gütmez ve insana zevk verir.
Bu parçanından çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel soruları arasında yer almaz?
16.
Soru 16 ) “Güzel, matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır.”
Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eserinin temel işlevlerindendir?
18.
Soru 18 ) • Tanrıya, buyruklarına ve kutsal kitaptaki dogmalara olan inançtır.
• Saygı ve sevgi duyulan en kutsal ve üstün varlığın niteliğidir.
Bu tanımlar sırasıyla din felsefesinin hangi kavramlarına aittir?
19.
Soru 19 ) I. Tutarlılık
II. Tarafsızlık
III. Rasyonellik
Yukarıdakilerden hangileri din felsefesinin özelliklerindendir?
20.
Soru 20 ) Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır. Bu düşüncede Tanrı evrene içkindir.
Sözü edilen Tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

açık lise online test çöz sitemizde Felsefe 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu soruların 9 tanesine doğru cevap verdiğiniz taktirde başarılı olabilirsiniz. Cep telefonlarından online olarak çözebileceğiniz açık lise test çöz uygulamamızda Felsefe 2 dersinden binlerce soru bulunuyor. Açık öğretim lisesi sınavlarından başarılı olmak için Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularına bakmanızı öneririz.

8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak açık öğretim lisesi sınavlarında en iyi yardımcı kaynaklar arasında çıkmış sınav sorularına çalışmaktır.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Felsefe 1 soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019