Açık Lise Seçmeli Felsefe 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
3 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Akıl ve düşünmenin yanı sıra düş gücü ve sezgiye yer veren bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özeliklerindendir?
3.
Soru 3 ) • Doğru bilginin ölçütü nedir?
• Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
Yukarıda verilen sorular felsefenin hangi alanına aittir?
4.
Soru 4 ) Dünyadaki her şeyin Tanrı tarafından, insan varlığı için, insana hizmet edecek şekilde düzenlendiğini savunan yaklaşımdır.
Verilen tanım aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile din arasındaki benzer özelliklerdendir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından değildir?
7.
Soru 7 ) Aşağıda verilen yaklaşım ve içerik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
8.
Soru 8 ) Doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) I. Hipotez
II. Metafizik
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin ele aldığı kavramlardandır?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi varlığın madde olduğunu savunan düşünürler arasında yer almaz?
11.
Soru 11 ) Marx’ın diyalektik anlayışını Hegel’in görüşünden ayıran nokta aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Varlığın hem madde hem de dü şünce ürünü olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) • Platon’a göre asıl gerçeklik olan idealar akıl yoluyla bilinebilir.
• Hume’a göre her şey algı ile bilinebilir.
Yukarıdaki ifadeler bilgi felsefesininhangi sorusuna cevap niteliğindedir?
14.
Soru 14 ) Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünden hareketleaşağıdakilerden hangisine ulaşı labilir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Locke’a göre bilgi edinmenin yollarından biri değildir?
16.
Soru 16 ) Ona göre varlıkların bir “öz”ü bir de “form”u vardır. Form ideadır. İdealar varlıkların içinde bulunan “öz”lerdir.
Verilen açıklama aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
17.
Soru 17 ) • Astronomi, matematik, coğrafya ve tarih alanındaki eserleriyle ün kazanmıştır.
• “Kanun” adlı eserinde yerin ekseni çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür.
Özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) I. Olgusaldır.
II. Objektiftir.
III. Genelleyicidir.
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?
19.
Soru 19 ) Bilimin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 ) “Bilim köleler yaratmaktan başka bir işe yaramadı; savaş zamanında bizi zehirlemeye paramparça etmeye yarıyor; barış zamanında da yaşamımızı çekilmez, kararsız duruma sokuyor.”
A. Einstein’ın bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Seçmeli Felsefe 1 online test çöz açık lise sitesinde geçmiş dönem yani 2017 yılı 3. dönem sınav sorularını görüntülemektesiniz. Seçmeli Felsefe 1 dersinden başarılı olmak için en az 9 soruya doğru cevap vermelisiniz. Açık Öğretim lisesi yapılacak olan sınavlarda öğrenci arkadaşlar genel olarak geçmiş dönem sınav sorularına çalışarak girmektedirler. Seçmeli Felsefe 1 dersinde de başarılı olmak için geçmiş dönem sınav sorularına yani açık lise çıkmış sınav sorularına bakarak size yardımcı olacağına emin olunuz.

Binlerce sorularında yer aldığı açık lise test çöz uygulamamız ile açık öğretim lisesi okuyan milyonlarca öğrenci uygulamamız sayesinde bir çok dersten başarılı olmuşturlar.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Felsefe 2 soruları ve açık lise online test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019