Açık Lise Seçmeli Felsefe 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
3 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) • İyi nedir?
• İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır?
• İnsan yaratılışı bakımından bencil mi yoksa özgeci midir?
Yukarıdaki sorular felsefenin hangi alanına aittir?
2.
Soru 2 ) Birey yapmakla yükümlü olduğu ödevlerini yerine getirdiğinde huzurlu olur. Bu görevleri yerine getirmediğinde ise rahatsızlık duyar.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
3.
Soru 3 ) • “Mesnevi” adlı eseriyle Türk kültürü ne önemli katkılarda bulunmuştur.
• Vahdet-i Vücud anlayışını benimsemiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’nın ahlak görüşüne uygun bir ifadedir?
5.
Soru 5 ) İnsanın sezgi ve aşk yoluyla Tanrı’ya ulaşabileceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden düşünürler arasında yer alır?
7.
Soru 7 ) Ahlaksal egoizme göre, yaşamda ilk önce gelen ve her şeyden değerli olan bireyin kendi mutluluğu ve başarısıdır. Bütün insanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirecek biçimde davranmak zorundadır.
Bu parçanından aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 ) I. Öznel kurallar koyar.
II. Olanı olduğu gibi ele alır.
III. Siyasal düzenleri bilimsel yöntemle inceler.
Yukarıdakilerden hangileri siyaset biliminin özelliklerinden değildir?
9.
Soru 9 ) Toplum yönetiminde, iktidarın etki alanı dışında bulunan ve kendi dinamiğini oluşturarak varlığını sürdüren toplum alanıdır.
Tanımı verilen siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) İnsanda duygu, cesaret ve akıl olmak üzere üç yetinin olması gibi devlette de bu yetilere karşılık gelen üretici, savaşçı ve yönetici sınıf vardır.
Verilen düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
11.
Soru 11 ) I. Devlet
II. Yönetim
III. Mutluluk
Yukarıdakilerden hangileri siyaset felsefesinin temel kavramlarındandır?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi kaynağını yazılı hukuk kurallarından alan ve bu kuralların herkesi bağladığı egemenlik biçimidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki “ütopya – yazar” eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 ) Bir toplumdaki ideal düzen tüm etkinlik alanlarında özgürlüğe önem verilmesi ve temel ilke olarak özgürlüğün kabul edilmesiyle mümkündür.
Bu görüşü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Estetikle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış tanımlanmıştır?
16.
Soru 16 ) Aristoteles’e göre, sanat bir taklittir. Bu dünya gerçek dünyadır ve sanatçı bu dünyayı taklit etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in görüşüne uygun bir yargıdır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?
18.
Soru 18 ) Tanrı’nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.
Yukarıda din felsefesinin hangi temel kavramı tanımlanmıştır?
19.
Soru 19 ) Bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten uzak durmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.
Bu açıklama Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunur?

açık lise online test çöz sitesinde Seçmeli Felsefe 2 dersine ait 20 soru çözeceksiniz. Bu soruların içerisinde en az 9 tanesine doğru cevap vermelisiniz. Aksi taktirde başarısız sayılırsınız. Seçmeli Felsefe 2 adından da anlaşılacağı üzre açık lise seçmeli dersler listesinde yer alıyor. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olma imkanı çok yüksek bir seviyededir. Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Felsefe 2 dersinden rahat bir şekilde başarılı olmak için en iyi çalışma şekilleri arasında geçmiş dönem açık lise sorularına çalışmaktır.

8 9 aralık 2018 tarihinde yapılacak olan açık lise sınavında ve diğer dönemlere ait yapılacak sınavlarda başarı yakalamak için online test çözebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Felsefe 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise online test ve açık lise Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sorular hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019